Нашите основни услуги за фирми

Нашите основни услуги за институции

Ние Ви помагаме да се развивате

NSF Euro Consultants е фирма, която предлага комплексно обслужване „на едно гише“, което Ви помага да подобрите ефективността на компанията си (управленско консултиране). Тя действа като напълно интегриран партньор на всяко ниво и във всички етапи на развитие и оптимизация като качество, производство, научноизследователска и развойна дейност (НИРД), следпродажбено обслужване, маркетинг и т.н.
В качеството си на външен консултант групата осигурява неограничен и специализиран експертен опит, оперативна и техническа помощ и е в състояние да поеме оперативното ниво на Вашата компания.

Функционирайки като „външен консултант“, групата използва различни методи на изследвания (одити, анализи, проучвания и мониторинг), за да открие най-подходящите решения. (съвет, обучение, напътствия, поддръжка).

Със своята „оперативна поддръжка“ групата участва на ниво дейност. NSF Euro Consultants действа като страна, оказваща съдействие на оперативно ниво както по отношение на изпълнението, така и на реорганизацията.

Основна дейност на NSF Euro Consultants са хранителните услуги (кетъринг, хотели, туризъм и търговия на дребно) и хранителната промишленост, като допринася за стойността и производителността на всеки проект.

Със своите методи, компетенции и най-вече с амбицията със страстта си ние можем да гарантираме по-добро бъдеще за клиентите си!

Последни новини

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене