NSF Euro Consultants – Белгия

  • Главен офис: Уавр, Белгия
  • Дата на основаване: 1990 г.
  • Пазари: Белгия, няколко страни в Северна и Субсахарска Африка, Близкия изток.
  • Основна дейност: хигиена и продоволствена сигурност в агроиндустрията.
  • Позициониране: обслужване „на едно гише“ с цел подобряване ефективността на фирмите.
  • РЕФЕРЕНЦИИ: Carrefour, Delhaize, Match, Compass Group, Aramark, Европейска комисия, Световната банка, UNIDO национални фондове за сътрудничество…

NSF Euro Consultants действа като външен консултант или помощник по оперативните въпроси във връзка с качеството, хранително-вкусовата промишленост и аграрно-промишлените сектори. Компанията осъществява дейност в областта на консултирането, обучението, одитирането, оперативната помощ и изследванията.

С водеща позиция в аграрната промишленост, здравето и продоволствената сигурност, NSF Euro Consultants се е утвърдила като мултидисциплинарен партньор по отношение на подобряване на ефективността в рамките на организациите (управленско консултиране).

От 1990 г. насам опитът, компетентността и мотивацията на мултидисциплинарния екип на NSF Euro Consultant дава възможност за сътрудничество с най-известните имена в дистрибуцията и кетъринга.

NSF Euro Consultants е много активна в помощта за развитие, финансирана от важни международни организации в около тридесет страни.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене