NSF Euro Consultants – България

 • Централен офис: бул. Княз Дондуков 87, ет. 1, 1527 София, България
 • Година на създаване: 2013
 • Пазар: България
 • Предмет на дейност: управление на качеството и безопасността на храни, напитки, козметика и почистващи препарати за дома, съдейства при разработване и подобряване на продукти собствена или международна марка, обучава и консултира производители да получат IFS сертификат. Управление на международни проекти, техническа подкрепа и обучение в областите, свързани с изпитването, безопасността, хигиената на храните, замърсители във фуражите.
 • Позиции: доверен партньор на производители, търговци на дребно, изпитвателни лаборатории.
 • Контакти: тел. +359 879 33 23 00, имейл: info@ecbul.com

NSF Euro Consultants Bulgaria – доверен B2B партньор

И СИ БУЛ се позиционира като доверен партньор на местните и международни компании от ритейла, агро-хранителната промишленост и ХоРеКа. Тя е силно заинтересувана в подобряване на управлението на качеството и безопасността в хранителната,

козметичната и детергентна индустия. И СИ БУЛ предлага „one-stop shopping” решения, които гарантират съответствие с регулаторните и пазарни изисквания на всеки етап от жизнения цикъл на Вашия продукт.

Препоръки
 • регулаторни съвети и мониторинг на европейското и национално законодателство
 • нотифициране на крайни продукти и изделия до контролните власти
 • маркетабилна проверка за различни страни
 • превод и валидиране на продуктов етикет в съответствие с националното законодателство
 • валидиране на продуктова спецификация
 • управление на оплакванията и предписанията на Ваш продукт
 • адаптиране на продукта към местния и европейските пазари
Одит
 • въвеждане и поддържане на системи за управление на качеството и безопасността на храните
 • инспекции на обекти и складове от независима страна
 • одити на доставчици
 • подготвителни одити за сертифициране по IFS стандарти, ISO 22000 (HACCP), ISO 22716 (GMP), ISO 17025.
Обучения
 • сесийни обучения за служители и ръководители
 • групови модулни обучения за добри хигиенни практики
 • обучения по IFS стандарти
Техническа подкрепа
 • съдействие при разработване на нов продукт и оптимизиране на продукт пуснат на пазара
 • предлага уеб-базиранo приложениe, коeто позволява на ритейлъра и доставчика да обменят цялостна продуктова информация, договорена помежду им.

Euro Sensolab България

Накратко за нас

Euro Sensolab на И СИ БУЛ ООД е първата частна (март 2015 г.) лаборатория за сензорен анализ на храни, напитки и козметика в град София. Ние притежаваме опита, познанията и оборудването, с което да предоставим качествени и достоверни данни за характеристиките на продукта, които да го направят желан, конкурентен, продаваем.

Ресурси

Euro Sensolab е изградена и оборудвана в съответствие с международния стандарт ISO 8589 за проектиране на изпитвателна лаборатория за сензорен анализ. Лабораторията разполага с екип от специалисти, подготвени да планират, провеждат и интерпретират резултатите от сензорните тестове.

Сензорната лаборатория на И СИ БУЛ ООД е обзаведена с 16 индивидуални кабинки, снабдени с изкуствено осветление със спектър близък до естествената дневна светлина.
Създаденa e контролирана среда на температура и влажност в помещението за тестване, условия за добра хигиена и изолация от разсейващи фактори – шум, светлина и миризми. Сензорните тестове се провеждат чрез собствен специализиран софтуер, което позволява автоматична статистическа обработка на данните. Помещението за подготовка на пробите е снабдено с професионално оборудване, съобразено за всякакъв тип храни и методи на приготвяне.

Накратко за нас

 • Производители
 • Вносители и Дистрибутори
 • Хранителни вериги и Дрогерии
 • Маркетингови агенции

Сензорен анализ – ползи

Сензорната наука измерва, анализира и интерпретира как нашите сетива отговарят на стимули: обекти, продукти, съставки.
Ние можем да използваме това познание, за да разберете по систематичен и научен начин какво се изисква за създаване на продукт, който протребителите искат. Въпреки че разнообразните инструментални методи за анализ могат да предоставят информация за хранителните качества, само с помощта на човешките възприятия ние можем да разберем за цялостното преживяване на храната. Поради това, сензорната наука е важен метод за измерване за определяне пълната консумативна ценност на продукта.
Euro Sensolab предлага сензорен анализ, един незаменим инструмент, който Вашия бизнес може да използва при очертаване на вашата пазарна стратегия за:

 • да узнае своя целеви пазар
 • да определи продуктови концепции
 • да разработи нов продукт
 • да подобри разработена рецептура
 • да замени съставки или процеси
 • да намали себестойността
 • да избере нов доставчик
 • да сравни конкурентни продукти
 • да разреши проблеми в качеството
 • да гарантира срока на трайност

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене