NSF Франция

 • Главен офис: Лил (Франция)
 • Други клонове: Париж и Авиньон
 • Дата на основаване: 2003 г. в Лил
 • Пазар: Франция
 • Основна дейност: управление на качеството и продоволствената сигурност в хранителната промишленост
 • Позициониране: техническа помощ, съвети, обучение и одити в рамките на продоволствената сигурност и управлението на качеството
 • Референции: Auchan, Monoprix, Cora, Flunch, Les 3 Brasseurs, Pizza Pai…

NSF Франция специализира в продоволствена сигурност и подобряване на качеството, откакто е основана през 2003 година.

NSF Франция помага на ключови участници в търговията на едро и кетъринга да управляват безопасно наличностите си и да наблюдават дейността си. Компанията помага също на доставчиците на едро за получаване на сертификати IFS и ISO, което им позволява да получат достъп до пазари с много високи стандарти по отношение на сигурността и съответствието.

Съвет
 • Мониторинг на регулаторните процедури, разработване и валидиране на техническо задание. NSF Франция предоставя полезна подкрепа на отделите за закупуване на частни марки, което изисква бързи и точни резултати.
 • NSF Франция следи жизнения цикъл на даден продукт, за да гарантира качеството на пресните хранителни продукти (методи за одобрение).
 • HACCP, одобрение във връзка със здравните изисктвания.
 • Стратегия, организация, иновации.
 • Продоволствената сигурност на веригите за доставка: одити на доставките, извършени от квалифицирани одитори.
 • Хранителни алергии
 • Устойчиво развитие и социална отговорност.
 • Сертификационни услуги, стандарти ISO 14000, ISO 22000, ISO 26000.
 • Съдействие при валидиране на хигиената при нови концепции за продажби.
 • Тестове, анализи, валидиране на процеса
Одити
 • Последващи одити, консултантски посещения, измерване на хигиенните показатели.
 • Оценка на оборудването и инфраструктурата.
 • Мерки за автоматичен контрол, използване на визуално докладване.
 • Събиране и анализиране на проби
 • Одит на доставчика: валидиране на нивото на контрол на доставчика.
Обучения
 • Обучиителни сесии за персонала и управлението
 • Персонализирани образователни програми
 • Модули за групово обучение във връзка с хигиената
 • Разработване на нови специфични обучителни модули
 • Снимки и видеоматериали на ресторант с добра хигиена
 • Подкрепа от FAFIH и AGEFOS PME
 • Регионални колективни сесии по „добри хигиенни практики в ресторани“.
Техническа поддръжка
 • Подкрепа при управление на оплаквания (наличие на системи за управление на отговори на клиентски оплаквания, техническа поддръжка, експертен опит в управлението на кризи).
 • Съдействие за HACCP и планове за санитарен контрол (PMS), наличие на ноу-хау по отношение на плана за санитарен контрол на клиента.
 • Подкрепа при разработване на техническо задание. NSF Франция предоставя полезна подкрепа на централните отдели за закупуване на частни марки, които искат бързи и точни резултати: проучване, спазване на регулаторните изисквания,
  контрол на опаковките, оплаквания, свързани с хранителни продукти).
 • Подкрепа в подготовката за сертифициране: съвети за проследяване или изпълнение на проект за сертифициране.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене