NSF Румъния

  • Главен офис: Drumul Taberei Nr. 96, Bl. 521, Sc.1, Ap. 1, Bucarest, Roumanie
  • Дата на основаване: юли 2014 г.
  • Пазар: Румъния
  • Основна дейност: управление на качеството на козметични продукти и хранителни и нехранителни продукти. Проследяване на обучителните сесии по безопасност на храните.
  • Позициониране: надежден партньор за помощ при персонализираното управление на качеството и контрола на безопасността в хранителната, нехранителната промишленост и сектора с почистващи препарати и козметичната индустрия.
NSF Румъния

NSF Румъния е основана в Букурещ, Румъния през юли 2014 година. Румънският клон е второто дългосрочно партньорство на NSF Euro Consultants в Източна Европа.

Надежден бизнес партньор

NSF Румъния е надежден партньор за международни групи в регионалната търговия на едро, кетъринга и хотелиерството и предоставя подкрепа в управлението на качеството и продоволствената сигурност.

NSF Румъния предлага на своите партньори широка гама персонализирани услуги:

  • Техническа поддръжка за развитието на собствен етикет
  • Консултации във връзка със законодателството в областта на безопасността на храните, козметичните и нехранителните продукти
  • Сензорен анализ на хранителни продукти, козметика и перилни препарати
  • Консултации и съдействие при етикетирането на хранителни продукти, козметика, перилни препарати и нехранителни продукти.
  • Специализирани одити в търговията на дребно, хотелиерството и ресторантьорството

NSF Румъния е напълно квалифицирана да ви помага в тези процеси и използва глобален подход, който е съобразен с вашите специфични нужди, за да ви направлява на различни нива: одити и контрол, изследвания, обучение и помощ, консултиране и напътствия, оперативна подкрепа.

Младият и мотивиран екип се ръководи от Giorgiana Jelescu. Той се състои от квалифицирани специалисти с обширни познания в своята област и адекватен опит в хранителната промишленост и търговията на дребно.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене