Ние вярваме в ценностната система на хората,
способността за взаимодействие, разнообразието и въображението.

културни традиции и ценности

Знания, интерес към хората и убеждения

Нашата функция е по-сложна от това просто да се предоставят решения. Ние сме тук, за да ви помогнем да подсилите своите икономически и човешки ресурси, което ви позволява да се разраствате устойчиво и хармонично.

Нашите знания

  • Компетенции на нашите екипи, партньори и подизпълнители;
  • Научни знания: точни науки (агрономия, биология, хранене…) и социални науки (управление, организация, комуникация…);
  • Методи и инструменти: активно слушане, ППДП (PAPA), ЦМДБИ (OMABI)…

Нашият интерес към хората

Ние вярваме в големия принос на хората, взаимодействието, разнообразието и въображението. Ние предпочитаме изграждането на мостове пред йерархиите и комуникициите пред инструктажа.

Ще позволим на всеки да развие свой собствен опит, при условие че всички ще имат полза от това. Предпочитаме гъвкавостта пред структурите. Предпочитаме ентусиазма и вдъхновението пред постиженията и спокойствието.

Нашият метод е начин на живот. Той ни позволява да бъдем това, което сме: различни.

Нашите убеждения

  • Да помагаме на всеки човек да открие собствената си идентичност и да бъде автентичен;
  • Да дадем възможност на всеки човек да открие щастието и да го сподели с другите;
  • Да допринасяме за благополучието на хората;
  • Да вземаме работата на сериозно, а не себе си;
  • Ние не работим с клиенти, подизпълнители или доставчици, ние работим с партньори;
  • Да се разрастваме и помагаме на хората да се развиват.

Оперативна сила

Казахме го и преди: предпочитаме гъвкавост пред структури, затова разработихме нов начин на работа.

С всеки нов проект създаваме „балон“, което означава, че съставяме мултидисциплинарен екип, който ще си сътрудничи, докато проектът бъде завършен. Поради това има по-голяма интерактивност между компетенциите, линията за вземане на решения е съкратена, а оперативната ефективност е подобрена.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене