Относно NSF Euro Consultants

Групата Euro Consultants Group вече е част от NSF International, глобална независима организация за здраве и безопасност, която осигурява тестване, одитиране, сертифициране, обучение и консултантски услуги за много сектори. Тези услуги включват качество и безопасност на веригата за доставки на храни, както и разкриване на измами с храни в търговията на дребно и ресторантите, селското стопанство, храната за животни и хуманното отношение към тях, производството, преработката, дистрибуцията, млечните продукти, морските продукти, управление на качеството и софтуер.

 

nsd-ecg-600x284

NSF International е световен лидер в областта на безопасността на храните, а да сме част от по-голям бизнес означава, че сега ще можем да осигуряваме допълнителна подкрепа на клиентите си, разположени в цял свят. Това означава също, че нашите клиенти ще имат достъп до услугите предлагани от NSF, която има повече от 70 години експертен опит в областта на тестването, одитирането и сертифицирането. Тези услуги включват:

  • Проверка на верига за доставки и сертифициане към Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI), превенция на измами с храни, сертифициране на биологични храни, както и проверка и сертифициране на специални храни (включително без ГМО и без глутен).
  • Ресурси в помощ на (разрешаването на) адресиране риска от измами с храни чрез нашия процес в седем стъпки за осъзнаване, откриване и превенция на измамите. Ние съчетаваме експертно консултиране с нашите патентовани модели и инструменти за анализ, научен и секторен/но-експертен опит, съоръжения за лабораторни тестове и аналитични, одиторски и сертификационни услуги.
  • Акредитирани услуги за качество и безопасност на храните във всички сектори на веригата за доставки – от селското стопанство, производството, преработката, разпространението и млечните продукти до морските продукти, търговията на дребно и ресторантите.
  • Сертифициране на нехранителни вещества и оборудване за общественото хранене, валидиране и инспекция HACCP, проверка и сертифициране на етикет.
  • Тестване на опаковки на продукти и ДНК, разработване на процеси и продукти, и сертифициране на органични продукти и Certified Transitional сертифициране чрез Quality International Assurance (QAI).
  • Тестване и сертифициране на хранителни добавки. (NSF International създава единствения акредитиран Американски национален стандарт (NSF/ANSI 173) за хранителни добавки и сертифицира чрез тестване продукти по този стандарт.)
  • Допълнително тестване от акредитирани лаборатории NSFÕs ISO 17025 в Европа, Азия, Северна и Латинска Америка.
  • Консултиране, одитиране, GMP и GLP тестване, сертифициране, НИРД и регулаторни насоки за фармакологичните/био и натуралните продукти/козметичната промишленост.
  • Възможност за одитирате в повече от 160 страни.

Въпреки че сега работим под ново име – NSF Euro Consultants – нашите клиенти продължават да получават същото високо ниво на обслужване.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене