Продажба на дребно

 • Carrefour (Белгия): разработване и прилагане на специфични програми за помощ за управление на продуктите на марката Carrefour.
 • Rob (Белгия): валидиране на етикет и експертиза.
 • Monoprix (Франция): одити на магазини, сензорен анализ, валидиране на техническо задание, специфични изследвания, експертизи.
 • Carrefour (Тунис): одити на хигиената, PFT-одит, валидиране на техническо задание, BPH-обучение, глобален пазарен проект, одити на доставчика.
 • Monoprix (Тунис): регулаторни проучвания
 • Auchan (Франция): одити на магазини
 • La Ferme du Sart (Франция): одити на магазини
 • Piccadilly (България): техническа поддръжка за нехранителни продукти на частни марки, управление на качеството, продоволствена сигурност и спазване на регулаторните изисквания (сензорен анализ, разработване на продукти, управление на техническо задание, маркери за валидиране, регистриране при съответните органи, уведомяване на органите, одити на частни етикети).

Кетъринг

 • Sodexo (Белгия): редовни одити на производството и доставчика.
 • Compass Group (Белгия): редовни одити на инфраструктурата и одити на добрите хигиенни практики и автоматичните системи за контрол на оперативните обекти. Вземане на проби на храни за анализ и контрол на повърхността. Обучение на кухненския персонал във връзка с хигиенните разпоредби и автоматизираните системи за контрол. Съдействие и вземане на проби в случаи на несъответстващи хранителни продукти или съмнение за хранително отравяне. Проучване на удовлетвореността на клиентите (лице в лице) на различни места, които се управляват от Compass Group. Телефонни анкети за удовлетвореност на клиентите на Compass Group.
 • Aramark (Белгия, Люксембург): редовни одити на инфраструктурата и одити на добрите хигиенни практики и автоматичните системи за контрол на оперативните обекти. Вземане на проби и контрол на повърхността. Вземане на проби на храни за анализ и контрол на повърхността. Обучение на кухненския персонал във връзка с хигиенните разпоредби и автоматизираните системи за контрол. Съдействие и вземане на проби в случаи на несъответстващи хранителни продукти или съмнение за хранително отравяне.
 • Prorest (Белгия): одити на добри хигиенни практики, инфраструктура и автоматизирани системи за контрол. Контрол и анализи на повърхността. Обучение и инструктаж на персонала. Съдействие и анализ в случаи на несъответствия или съмнение за хранително отравяне.
 • Autogrill (Белгия: вземане на проби и анализиране на храна и вода. Контрол и анализи на повърхността. Проверка на средства за измерване (термометри, тестери на олио за пържене). Съдействие и анализ в случаи на несъответствия или съмнение за хранително отравяне.
 • Quick Restaurants (Белгия): одити на добри хигиенни практики, инфраструктура и автоматизирани системи за контрол. Контрол и анализи на повърхността. Обучение и инструктаж на персонала. Съдействие и анализ в случаи на несъответствия или съмнение за хранително отравяне. Третиране на клиентски оплаквания, свързани с качеството и хигиената.
 • Total (Белгия): одити на добрите хигиенни практики, инфраструктурата и автоматизираните системи за контрол. Контрол и анализи на повърхността. Обучение и инструктаж на персонала. Съдействие и анализ в случаи на несъответствия или съмнение за хранително отравяне. Проверка и валидиране на хладилни устройства (витрини, хладилници).
 • Flunch Atelier Central (Франция): обучение, одити на хигиената, здравен сертификат, HACCP.
 • Les Trois Brasseurs – ресторант (Франция): обучение, одити на доставчиците.
 • Pizza Paï – restaurant – ресторант (Франция): обучение implementation of a hygiene plan, audits.а хигиена, одити.
 • Tunisie Catering: обучение по хигиена
 • Tunisie Voyages: помощ и обучение във връзка с регламентите ISO 9001: 2008
 • Newrest – кетъринг (Тунис): помощ при прилагането на системата ISO 22000: 2005 и обучение във връзка с хигиенните норми.
 • Subway sandwich (Канада): Обучение по хигиена и безопасност на храните.
 • Rotisseries St-Hubert (Канада): Обучение по хигиена и безопасност на храните.
 • Ресторанти A & W (Канада): Обучение по хигиена и безопасност на храните.
 • Ресторанти Ashton (Канада): Обучение по хигиена и безопасност на храните.
 • Ресторанти Mikes (Канада): Обучение по хигиена и безопасност на храните.
 • Boston Pizza (Канада): Обучение по хигиена и безопасност на храните.
 • Domino’s Pizza (Канада): Обучение по хигиена и безопасност на храните.
 • Burger King (Канада): Обучение по хигиена и безопасност на храните.

Хотелиерство – туризъм

 • Accor Hotels – Ibis, Mercure, Novotel, Sofitel, Pullmann (Бенелюкс): одити на добрите хигиенни практики в кухни, одити на инфраструктурата и одити на автоматизираните системи за контрол. Одити на почистването на хотелски стаи и пералня. Обучение и инструктаж на персонала. Съдействие и анализ в случаи на несъответствия или съмнение за хранително отравяне. План за контрол и превенция на легионела. Тестване на водата за легионела.
 • Хотелски вериги Hilton, Karthago, Houda, Yasmin (Тунис): различни обучителни сесии (ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, BPH).
 • Aloft Hotel (Канада): обучение във връзка с хигиенните норми и безопасността на храните.
 • Château Vaudreuil (Канада): обучение във връзка с хигиенните норми и безопасността на храните.
 • Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie: обучение във връзка с хигиенните норми SO 22000, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
 • Hotel chains – Hotel Delta, Holiday Inn, Best Western, Clarion, Le Saint-Martin, Le Dauphin, Hôtel Pur… (Canada): training on hygiene regulations and food safety.
 • Fédération Tunisienne des Agences de Voyage: training on hygiene regulations, commercial management and marketing

Индустрия

 • Bienca Enzime – Biotechnologie (Белгия): BRC-обучение и консултации по продоволствена сигурност.
 • Europa Cuisson – хранителни продукти (Белгия): анализ на хранителни продукти.
 • Biscuits Bofin (Белгия): техническо задание.
 • Eclair (Белгия): помощ за IFS-сертифициране.
 • Materne-Confilux – конфитюри и компоти (Белгия): панели, разработване на продукти.
 • Viangros – хранителни продукти (Белгия): панели, разработване на продукти.
 • Федерация на мухарите (Белгия): подготовка за BRC-сертифициране.
 • Alléghanys – хранителни продукти (Канада): въвеждане на системи за качество (BRC, FSSC22000…).
 • Spécialités Lassonde – хранителни продукти (Канада): въвеждане на системи за качество (BRC, FSSC22000…).
 • Baxters – хранителни продукти (Канада): внедряване на системи за качество (BRC, FSSC22000…).
 • Danone – хранителни продукти (Канада): внедряване на системи за качество (BRC, FSSC22000…).
 • Bonduelle – зеленчуци (Канада): внедряване на системи за качество (BRC, FSSC22000…).
 • Marie Morin – традиционни десерти (Канада): внедряване на системи за качество (BRC, FSSC22000…).
 • La Bourgeoise – ресторант (Канада): внедряване на системи за качество (BRC, FSSC22000…).
 • Zinda couscous (Канада): внедряване на системи за качество (BRC, FSSC22000…).
 • Delta Daily Foods – хранителни услуги (Канада): внедряване на системи за качество (BRC, FSSC22000…).
 • Cuisines Rochette – plats préparés (Канада): внедряване на системи за качество (BRC, FSSC22000…).
 • Pommes Ma-Gic – пловоде и зеленчуци (Канада): внедряване на системи за качество (BRC, FSSC22000…).
 • Naya – бутилирана вода (Канада): внедряване на системи за качество (BRC, FSSC22000…).
 • Salaisons Lévesque – пушени бутове (шунка) (Канада): внедряване на системи за качество (BRC, FSSC22000…).
 • Надор (Канада): внедряване на системи за качество (BRC, FSSC22000…).
 • Fromagerie Polyethnique (Канада): внедряване на системи за качество (BRC, FSSC22000…).
 • Boulangerie Weston (Канада): внедряване на системи за качество (BRC, FSSC22000…).
 • Ed Foods – супи и сосове (Канада): внедряване на системи за качество (BRC, FSSC22000…).
 • Pepsi (Канада): специално обучение
 • Tiba Food – surgelés (Тунис): подкрепа при прилагането на системата ISO 22000 и IFS/BRC.
 • Sarra huiles (Тунис): подкрепа при прилагането на системата ISO 22000 и IFS/BRC.
 • Imex Olive Oil (Тунис): подкрепа при прилагането на системата ISO 22000 и IFS/BRC.
 • TUCAL la tunisienne des conserves alimentaires (Тунис): подкрепа при прилагането на системата ISO 22000:2005.
 • Manarthon – консерви с риби тон и сардини (Tunisie): обучение във връзка с изискванията на FSSC 22000.
 • Gepaco – промишлени сладкиши (Тунис): подкрепа при прилагането на системата FSSC 22000.
 • TAKASSIM KAPCO – сладкиши (Тунис): подкрепа при прилагането на системата ISO 22000:2005.
 • Groupe Délice-Danone (Тунис): Обучение на персонала по отношение на хигиенните норми.
 • Delice – млечни продукти (Тунис): анализ на сензорен профил, сравнителен анализ на конторлни показатели на мляко.
 • Candia – млечни продукти (Тунис): вътрешно панелно обучение по сензорен анализ.
 • Société de boisson du cap-bon (Тунис): анализ на сензорен профил и сравнителен анализ на конторлни показатели на сок.

Местни институти

 • Европейският съвет: редовни одити за спазване на хигиенните норми и автоматизирани системи за контрол на оперативните обекти. Вземане на проби и анализ на храни, контрол на повърхността. Обучение на персонала във връзка с хигиенните норми и автоматизираните системи за контрол. Съдействие и вземане на проби в случаи на несъответстващи хранителни продукти или съмнение за хранително отравяне. Услуги, консултиране и контрол по време на европейските срещи на върха.
 • Centre de Formation à la Qualité de la Région Wallone – CEQUAL (Белгия): обучение и консултации по прилагане на системи за качество (ISO 9001, EFQM, Parcours d’Excellence, HACCP, BRC, IFS, ISO 22000, 5S…) в МСП във Валония (дистрибуция, производство на храни, хотелиерство, домове за възрастни хора) в рамките на проекта Qualité Région.
 • Белгийски домове за възрастни хора (Institut Saint Thomas в Лустин – Maison de Mariemont – Les Orchidées – Maison de repos Saint Georges – Séniorie de Braine-le-Château): инстурктаж и вътрешно обучение, насоки за въвеждането на системата ISO с цел сертифициране, одити на управлението и насоки при разработване на план за оптимизация на институционални, организационни и финансови одити.
 • Френска общност в Белгия: редовни одити на инфраструктурата, на хигиенните норми и автоматичните системи за контрол на оперативните обекти. Вземане на проби от хранителни продукти и контрол на повърхността. Обучение на кухненския персонал във връзка с хигиенните разпоредби и автоматизираните системи за контрол. Съдействие и вземане на проби в случаи на несъответстващи хранителни продукти или съмнение за хранително отравяне.
 • Федерална служба за обществено здраве (Белгия): проучване за усъвършенстване на знанията в областта на дезинфектантите, използвани в хранителната промишленост.
 • Monde Sélection (Белгия): качествена оценка на международните диетични и здравословни продукти.
 • Болници (Бенелюкс) като Университетската болница на Антверпен (UZA), Университетската болница в Льовен и Гент (UZ Льовен – UZ Гент ), AZ Vesalius-hospital Tongere, AZ Sint-Lucas, Брюж, AZ Sint-Lucas, Гент, ASZ Aalst и т.н.: въвеждане в употреба на софтуера Snap Survey.
 • Образователни институти като KUL, KHBO, Hanze Hogeschool, HoGent (Белгия): въвеждане в употреба на софтуера Snap Survey.

Международни институти

Европейска комисия

 • Европа – Комисия по околна среда, Европейски парламент, обществено здраве и защита на потребителите – Рамково споразумение за оценки, проучвания на въздействието и изследвания, свързани с продоволствената сигурност – 2010-2014 г.
 • Европа – Европейски парламент, Комисия по околна среда, обществено здраве и защита на потребителите: организиране на обучителни сесии в рамките на програмата „По-добро обучение за по-безопасна храна“ за органите на държавите-членки и неевропейски компании, които изнасят за Европа. Теми: законодателство в областта на фуражите, биологично земеделие и географски произход, ветеринарен контрол и контрол на безопасността на храните от граничните инспекционни пунктове, превенцията и контрол на здравето на животните (пчели и екзотични животни), предаване на спонгиформна енцефалопатия от 2008 до 2014 г. (1250 човекодни).
 • Тунис – Министерство на промишлеността – Програма за подкрепа на конкурентоспособността на предприятията и улесняване на достъпа до пазари (PCAM) – Краткосрочен обмен на експертен опит в полза на индустриалните компании и подкрепящите институции. (Управление на качеството) – 2011–2013 г.
 • Алжир – Министерство на промишлеността и МСП – Програма PME II – Подкрепа на качеството – Краткосрочно изследване и техническа помощ – 2011–2013 г.
 • Чад – Национален оторизиран орган FED – Техническа помощ за проекта „Подкрепа за животновъдството“ от 2010 до 2012 г. (120 човекодни).
 • Камерун – ACP рибна програма – Структуриране на вътрешните институционални ресурси (частни и публични) и националните и международни междуинституционални отношения в търговията със скариди 2011 г. (44 човекодни).
 • Тунис – Министерство на промишлеността: техническа помощ в подкрепа на акредитацията на шест аналитични лаборатории – 2009 до 2010 г. (115 човекодни).
 • Европа – Генерална дирекция „Търговия“ на Европейската комисия: Организиране на семинари по здравни въпроси във връзка с европейското законодателство в областта на храните и SPS-споразумението за държавни служители, предоставящи обществени услуги, на които е възложен санитарен контрол на държавите, които изнасят за Европейския съюз – 2007 до 2009 г. (66 човекодни).
 • Тунис – Министерство на промишлеността – Програма за индустриална модернизация и развитие (PMI) – Техническа помощ в постигането на знания в краткосрочен план в полза на индустриалните компании и подкрепящите институти: подобряване на качеството, метрологията и на конкурентоспособността – 2005 до 2009 г. (10 090 човекодни).
 • Ливан – Министерство на промишлеността – ELCIM-програма (Евро-ливански център за индустриална модернизация): техническа подкрепа при осъществяването на клъстърни дейности за ливанските МСП – 2006 до 2008 г. (40 човекодни).
 • Алжир – Министерство на малките и средни предприятия – Европейска програма за развитие на малки и средни предприятия (EDPME): модернизация на алжирските промишлени предприятия – 2003 до 2007 г. (633 човекодни).

Световната банка

 • Казахстан – Министерство на здравеопазването: техническа помощ и институционална подкрепа в областта на продоволствената сигурност, за да се улесни Казахстанския достъп до СТО – 2010 до 2012 г. (1000 човекодни).
 • Буркина Фасо – Maison de l’entreprise (MEBF) (MEBF) – изследвания и техническа помощ за преструктурирането на проекта „Bagré Growth Pole“ от 2011 до 2012 г. (226 човекодни).
 • Демократична република Конго – Министерство на промишлеността: проучване на възможностите за индустриално развитие в 5 клона и проучване на индустриалния пейзаж от 2009 до 2011 г. (420 човекодни).
 • Либерия – Министерство на земеделието: подготовка на проект за подкрепа с цел съживяване на промишленото овощарство – 2010 г. (30 човекодни).

Белгийска агенция за развитие (BTC)

 • Мароко – Белгийска агенция за развитие (BTC) – Техническа помощ при разработването на мароканските стандарти за индустрията с финикови палми – 2012 г. (N/A човекодни).
 • Мароко – Office Régional de Mise en Valeur Agricole de Ouarzazate (ORMVAO) Техническа помощ при разработването на мароканските стандарти за индустрията с финикови палми от 2011 до 2012 г. (85 човекодни).
 • Мароко – Office Régional de Mise en Valeur Agricole de Ouarzazate (ORMVAO) – напътствия на професионалните организации в техническото управление на охлаждащи устройства, инсталирани в долината на Drâa (Тинзулин, Загора, Тагунит) в провинция Загора – 2010-2011 г. (115 човекодни).
 • Мали – Бюро за преструктуриране и модернизация (BRMN) – обучение по бизнес управление за мениджъри – 2010 г. (46 човекодни).
 • Мароко – Office Régional de Mise en Valeur Agricole de Ouarzazate (ORMVAO) – Проучване на техническата, икономическата и финансовата осъществимост на инсталирането на хладилна и пакетираща техника за фурми в долината на Drâa от 2007 до 2008 г. (70 човекодни).
 • Мали – Бюро за преструктуриране и модернизация (BRMN) – Диагностика и планове за модернизация на 7 предприятия в аграрната промишленост – 2007-2008 г. (245 човекодни).
 • Мали – Бюро за преструктуриране и модернизация (BRMN) – обучение на различни членове на изпълнителния комитет за плана за преструктуриране и модернизация по различни техники за индустриален анализ – 2006 г. (30 човекодни).

Кралство Мароко, Barid Al Maghrib

 • Мароко – Кралство Мароко, Barid Al Maghrib – Отдел по снабдяване и логистика – Въвеждане на система за управление на безопасността на мароканските пощенски услуги 2012 г. (N/A на човекодни).

Организация на ООН за индустриално развитие (UNIDO)

 • Айвъри Коуст, Нигер, Буркина Фасо – секретариат на Западноафриканския икономически и валутен съюз (UEMOA): техническа помощ за краткосрочен обмен на експертен опит за модернизиране и преструктуриране на страните от UEMOA – пилотна фаза – 65 фирми в хранителната промишленост – 2010 г. до 2011 г. (2185 човекодни).
 • Региона на UEMOA – секретариат на UEMOA: Проучване на стратегическото позициониране на производството на опаковки в зоната на UEMOA от 2008 до 2009 г. (114 човекодни).
 • Непал – Национална програма за подпомагане чрез укрепване на институционалния и националния капацитет относно стандартите, метрологията, тестването и качеството (СМТК) – техническа помощ за лабораториите на NBSM (Катманду, Непал) – 2008 г. (20 човекодни).

Агенция за експорт за региона Валония в Белгия (AWEX)

 • Сирия – Организация за хранителната промишленост: Диагностика, планове за действие и модернизация на държавната хранителна промишленост – от 2009 до 2010 г. (50 човекодни).

Корпорация „Предизвикателство на хилядолетието“ (MCC)

 • Мароко – Корпорация „Предизвикателство на хилядолетието“ (MCC) – обучение, техническа помощ и насоки на професионалните организации и операторите във веригата на стойността на индустрията с финикови палми на оазиси извън PAF – 2010 до 2013 г. (7360 човекодни).

Офис за професионално обучение и насърчаване на заетостта (Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail – OFPPT)

 • Мароко – Офис за професионално обучение и насърчаване на заетостта (OFPPT) – Техническа помощ за развитието на обучението и преструктурирането в кожената индустрия – от 2010 до 2013 г. (420 човекодни).

Френската агенция за развитие (AFD)

 • Мароко – Офис за обучение и насърчаване на заетостта: Техническа помощ за развитие на обучението и преструктурирането в кожената индустрия – 2010 до 2013 г. (420 човекодни).

Управление на сгради и съоръжения

 • Axa (Белгия) – план за контрол на легионела, качеството на въздуха, концентрацията на прах, контрол на безопасността на вентилацията и климатизацията (HVAC).
 • Vinci Park (Белгия) – Контрол на качеството на подземните паркинги на Vinci Park, Белгия. Мними клиенти в магазините на Vinci Park, контрол на качеството на работа на персонала на Vinci Park (правила за паркиране по улиците в града).
 • Allianz (Бенелюкс) – Изпълнение на програма БРМ (WAW)(благосъстояние на работното място) за благосъстоянието на персонала в офисите, IT стаите, архивите и зоните за почивка.

Маркетингови фирми

 • Агенции за пазарни проучвания като Alert Marktonderzoek… (Белгия): въвеждане в употреба на софтуер Snap Survey.
 • CHD Expert (Франция) – Различни качествени и количествени проучвания в хранителната промишленост. Бизнес – клиент и бизнес – бизнес
 • BEFantastic – SVK (Белгия): пазарно проучване в строителната индустрия (архитекти, предприемачи, дистрибутори на строителни материали) – проучване на удовлетвореността на персонала на SVK.
 • TEC (Белгия)
 • GFK панелни услуги (Белгия): проучване и доклад за резултатите от проучването „Продукт на годината“.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене