По-добро маркетинг
на вашия продукт

Бих желал(а) да разбирампотребителите си по-добре

Цел: по-добър маркетинг за Вашия продукт

Методология: количествено и качествено проучване на пазара, сензорен анализ

За: компании и организации, които желаят да оптимизират своите стратегии за продажби и да предложат по-добри продукти на пазара

Какво точно очакват потребителите?

Вие желаете да лансирате нов продукт или услуга или да подобрите позициите на съществуващ продукт :

  • Но откъде трябва да започнете?
  • Как да разберете дали определен пазар представлява интерес за Вас?
  • Как да видите нещата от гледната точка на потребителите?
  • Как да определите стратегия за позициониране на пазара, която действително да покаже резултати?
  • Как да се възползвате от най-добрите иновации?
  • Как да отчетете удовлетвореността на клиентите?
  • Как да подходите по най-добрия начин към сравнителния анализ на контролните показатели на продукта?
  • Как да отчетете ефективността на Вашите промоционални дейности?

От информация относно потребителя към самоличността му

collect-interpret-solution-nsf3

NSF Euro Consultants Ви помага да съберете данни по правилния начин и да ги интерпретирате според правилната методология: качествено проучване, количествено проучване или сензорен анализ. Предоставяме Ви 360-градусов поглед върху клиента.

Но освен това правим нещо повече. Даваме самоличност на потребителите и използваме данните, за да генерираме описание на потребителите, което впоследствие да преобразувате в целенасочено действие. По този начин Вашата компания никога няма да пропусне възможност за растеж.

По-добър продукт за потребителя,
по-добри продажби за Вас

Нашият начин на работа Ви осигурява по-точна информация за потребителите и за самия пазар. Ние също така Ви позволяваме да преобразувате тази информация в конкретни действия, като Ви помагаме да предоставите не само изключителен продукт, но и като Ви даваме увереността, че достигате до правилните сегменти от пазара.

Потребителите могат да се възползват от по-добър продукт или от подобрена услуга, докато Вие се възползвате от по-добри продажби.

Независимо дали решите да възложите всички Ваши проучвания на нас или само определени аспекти от Вашия проект, ние адаптираме нашата работа съобразно Вашите изисквания и работим при пълна дискретност.

Моля, свържете се с нас, за да разработим решение съвместно с Вас.

Свържете се с някой от нашите експерти

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене