Теренно проучване

Цел: получаване на информация, която да осигури по-добри решения за политиката на работа

Методология: събиране на данни чрез проучвания онлайн, лице в лице и по телефона, набиране на изследователи за теренна работа, планиране и координация на теренната работа, събиране и изчистване на данни, анализ на данни

За: органи, академични институции и изследователи

Добрите решения изискват информация

Добрите решения се базират на информация. Информация, получена чрез добре планирано методологично проучване.

Пътят към получаването на информация често е изпълнен с пречки: От какъв размер на извадката се нуждая?   Какви методи за задаване на въпроси трябва да използвам? Кой ще обработва всички въпросници? Какъв софтуер мога да използвам?

Ние можем да Ви помогнем

NSF Euro Consultants предлага пълна гама от професионални методи за генериране на данните, които са Ви нужни: качествено проучване, количествено проучване и сензорен анализ. Разполагаме с отличен софтуер за проучвания.

  • Ще получите необходимите Ви данни в необходимия формат, за да можете да започнете незабавно Вашето проучване.
  • Не трябва да се тревожите относно неточности. Ние интегрираме проверки на качеството и валидиране за правилно въвеждане на данните в изходния файл.  Автоматизираното импортиране на данни и връзките към Вашата база данни намаляват възможността за грешки.
  • Това, че разполагаме с международна мрежа, означава, че Ви е необходим само един партньор.
  • Предлагаме услуга, съобразена с нуждите. Можете да ни възложите всички Ваши проучвания или само онази част от тях, от която се нуждаете.
  • Ще получите по-голям размах и по-висока ефективност, благодарение на по-кратките срокове за изпълнение на проекта.

Моля, свържете се с нас, за да разработим решение съвместно с Вас.

Свържете се с някой от нашите експерти

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене