Оптимизирайте своите продукти

 • Състав на вашите продукти.
 • Хранителната стойност на вашите продукти.
 • Органолептични пoказатели на вашите продукти.
 • Валидиране и управление на техническо задание.
 • Удовлетвореност на клиентите.
 • Надеждност на вашите доставчици и техните продукти.
 • Съответствие на вашите продукти с регулаторните и законовите изисквания на местния пазар.
 • Конкурентно продуктово позициониране (сравнителен анализ на конторлни показатели Ð, следвайки науката и технологиите).
  • Осигуряване на качеството на продукта чрез обучение на човешките ресурси по отношение на:
   • безопасност и хигиенни норми,
   • познаване на пазара и законовите изисквания на сектора,
   • качествена оценка на продукта,
   • управление на техническо задание,
   • разработване на продукти със собствена марка,
   • прилагане на софтуерни програми.

Случаи от практиката

senso-evere_euro-consultants-group

Сравняване на конкуренцията между белгийските продукти (сравнителен анализ на конторлни показатели)

NSF Euro Consultants организира сравнителни проучвания на белгийски продукти за продажба на дребно в продължение на няколко години. Програмата включва: анализ на външния вид и вкуса на продукта чрез тестване на вкусовете в Sensory Centre в Брюксел, проучвания относно опаковката (четивност и яснота на информацията), изследвания за състава на продукта, анализ цена-качество. Тествани са над 330 продукта; организирани са около 300 панела с десетки професионални дегустатори… Проект, обхващащ повече от 50 работни дни.

Библиографска оценка на качеството на неевропейските здравословни продукти и хранителнити добавки

Преди пет години NSF Euro Consultants започнаха с библиографска оценка на качеството на здравословните продукти и хранителните добавки, които не са налични на европейския пазар, съобразно стандарта Monde Sélection. Проектът стартира през 2009 г. и досега са оценени над 1800 продукта в продължение на 350 работни дни.

gelules_euro-consultants-group
INCO_euro-consultants-group

Съответствие на белгийските продукти с новите регламенити INCO 1169/2011

NSF Euro Consultants е валидирала етикетите (рецепти, информационни листове, контролни образци) за различни марки за продажби на дребно, една марка за замразени храни и две марки на биологични продукти. Проектът започна през септември 2013 г. и завърши в края на 2014 г. с влизането в сила на регламента INCO 1169/2011. Въвеждането на това законодателство бе проследено от 16 хранителни технолози и 1 отговорен ръководител. В началото на този проект бяха наети още 7 служители. Над 3000 етикета бяха валидирани от NSF Euro Consultants.

Оценка на продукта въз основа на органолептичните показатели

NSF Euro Consultants организира дегустационни панели в своите 4 клона в Белгия, Франция, България и Румъния. Тя помага на клиентите да се развиват и усъвършенстват своите хранителни и нехранителни продукти с различни видове тестове: тестване в домашни условия, панели с 60 дегустатори, уводни панели, изследвания на стареенето и т.н.

senso-groupe_euro-consultants-group
keendo-k-retail-nsf-euro-consultants

Оптимизиране на техническо задание на продукта

NSF Euro Consultants реши да създаде партньорство с Keendo, създател на приложението K.Retail. Този софтуер има за цел да централизира цялата информация за продукта, като същевременно се гарантира сигурността, конфиденциалността и проследяването на данни през работния процес. Интуитивен и лесен за използване, чрез него се намалява значително времето за кодиране и валидиране на окончателните документи. Освен това не се изисква обучение от трета страна. Ние можем да проучим възстановяването на настоящите Ви данни от всеки друг инструмент.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене