Вашето обслужване „на едно гише“
за подобряване
на организацията ви.

Оптимизирайте своите проекти

  • Възможност за реализация на вашия проект.
  • Търговския потенциал на вашия проект.
  • Качество на проекта (въздействие, ефективност, устойчивост и т.н.).
  • Конкурентно позициониране на вашия проект (сравнителен анализ на конторлни показатели).
  • Удовлетвореност на клиентите.
  • Подобряване на качеството на човешките ресурси чрез оперативно, практическо, интерактивно и подходящо обучение.
  • Изпълнение и управление на местни, национални и международни проекти.
  • и др.

Случаи от практиката

delice-danone_euro-consultants-group

Изпълнение и управление на тунизийски проект

NSF Euro Consultants помогна на тунизийския екип по качество и хигиена на Delice-Danone да овладее няколко техники на обучение: управление на стая за обучение (комфорт, пространство, звук, яркост), начини на учене, трениране на паметта, 8-те вида интелигентност, когнитивни стилове, управление на кризи, управление на група. По време на тези обучителни сесии бяха приложени няколко техники по теми, свързани с добрите практики в хранителната промишленост. Групата Délice-Danone вече предлага вътрешни обучителни сесии и е в състояние да използва надеждни показатели, за да ги оцени.

Изпълнение и управление на европейски проект

Проектът „По-добро обучение за по-безопасни храни“ на Европейската комисия има за цел създаването на европейска програма за обучение по отношение на законодателството в областта на храните и фуражите, законодателството в областта на здравето и благосъстоянието на животните и законодателството във връзка с растенията и семената между 2009 и 2015 г. Като част от този проект, NSF Euro Consultants бе помолена да организира обучителни сесии по безопасност на храните за над 3000 европейски и неевропейски инспектори. Тези обучителни сесии благоприятстват обективното и ефективно използване на съгласувани системи за контрол в държавите членки, което от своя страна дава възможност на компаниите да се конкурират при равни условия. Някои програми за обучение информират неевропейските служители за европейските разпоредби за внос и за инспекциите, които трябва да извършват, преди да изнасят стоките си за Европейския съюз.

BTSF_euro-consultants-group
tec_euro-consultants-group

Анализ на удовлетвореността на пътници на TEC (Валония, Белгия)

TEC е публична компания, която отговаря за обществения транспорт във Валония. През 2014 г. тя реши да замени старите си валидатори на билети и автобусни карти на хартиен носител с цифрови карти и четци на карти. Този пилотен проект, TEC IT EASY, има една основна цел: да направи живота на клиентите по-лесен. По време на 10-месечния период на изпитване NSF Euro Consultants събраха и анализираха мненията на потребители на новите карти чрез онлайн проучване. Проучването включваше незабавна обратна връзка и предложения от потребителите на карти, което доведе до оптимизиране на този пробен проект. Проектът скоро ще навлезе в заключителната си фаза, при която системата ще се прилага в цялата мрежа на TEC.

Определяне на ефективността, въздействието и устойчивостта на проект в Беларус

NSF Euro Consultants успешно завърши един от текущите проекти по рамковото споразумение FWC COM 2011 на Европейската комисия. Целта на този проект бе да се извърши междинна оценка на постоянната прогама PAA 2009 „Подкрепа за изграждане на качествена инфраструктура в Република Беларус – безопасност на храните“. Нашата роля е да определим ефективността, въздействието и устойчивостта на програмата, за да подготвим и да финализираме докладите, които са необходими за приключване на проекта.

bielorussie_euro-consultants-group
frites_euro-consultants-group

Проучване на търговския потенциал на проект

Световен производител на предварително подготвени пържени картофи искаше да прецени търговския потенциал на нова гама картофи за пазара на картофи продавани на щандове в Белгия. NSF Euro Consultants и нейният френски партньор CHD Expert изследваха потенциала на този проект в две фази. Първата фаза беше единствено по отношение на качеството. Бяха интервюирани около тридесет собственици на щандове за пъжени картофи. Тези интервюта показаха техните различни гледни точки относно подбора и подготовката на картофите. Наблюдаваните поведенчески модели трябваше да бъдат количествено и статистически валидирани във втората фаза. Около дузина специализирани одитори на NSF Euro Consultants бяха определени да посетят над 300 щанда за пържени картофи. Благодарение на многомерния статистически анализ на този разширен професионален панел бе възможно да се създаде цялостно картографиране на различни профили в рамките на този пазар. Това проучване даде възможност за моделиране на търговския потенциал на новата концепция.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене