Вашето обслужване „на едно гише“
за подобряване
на организацията ви.

Оптимизиране на вашите системи

  • Условия на труд в компанията ви (анализ на смущаващите фактори: шум, светлина, температура, подреждане на работното пространство, стрес, работна среда и т.н.).
  • Вашите производствени системи и производствени процеси.
  • Вашият работен процес.
  • Вашата система за качество.
  • Управление на вашите системи за качество и безопасност (HACCP, ISO, IFS,BRC, GF, и т.н.).
  • Вашето управление на оплакванията.
  • Вашето управление на кризи чрез извършване на одити и вземане на проби в случаи на хранително отравяне.
  • Управление на вашето следпродажбено обслужване и обслужването на клиенти.
  • и др.

Случаи от практиката

Optimalisatie van kwaliteitsbeheer in Waalse bedrijven (België)

Оптимизиране на управлението на качеството на фирмите във Валония (Белгия)

CEQUAL (Centre Wallon de la Qualité) осигурява обучение и инструктаж за мениджъри и служители по отношение на качеството, безопасността на храните, безопасността на работното място и работната среда. По повод на „Регионалния проект за качество“, NSF Euro Consultants отделиха над 2000 работни дни за обучение, одити и консултации с цел прилагане и наблюдение на системите за управление на качеството (ISO 9001, EFQM, Parcours d’Excellence, HACCP, BRC, IFS, ISO 22000, 5S …) за МСП във Валония (дистрибуция, хранителна промишленост, кетъринг, домове за възрастни хора и програма за извънболнични здравни грижи).

Оптимизиране на управлението на оплаквания в белгийска верига за бързо хранене

Веригата за бързо хранене Quick бе очарована от системата за управление на оплакванията, която NSF Euro Consultants използва при продажбите на дребно, кетъринга и хотелиерската индустрия. Чрез системата могат да се обработват между 1000 и 1500 оплаквания годишно. NSF Euro Consultants също така предоставя подробни доклади за своите клиенти, които включват статистически данни за вида на оплакванията, най-щателно проверените ресторанти и т.н.

quick
PCAM

Оптимизация на системи за управление на качеството в тунизийски компании

В рамките на програмата за подкрепа за конкурентоспособността на предприятията и за улесняване на достъпа до пазара (PCAM), NSF Euro Consultants прилага основните системи за управление на качеството, препоръките на индустрията и конторлните показатели 440 CE в тунизийските компании. Тази програма, с бюджет от 23 милиона евро, финансирана от Европейския съюз, има за цел да помогне на тунизийските фирми да получат достъп до международните пазари.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене