Споразумения за ниво на обслужване (СНО) в областта на общественото хранене и кетъринга

Цел: подобряване на качеството на кетъринга и обществено хранене
Методология: въвеждане на 360-градусов подход на СНО
За: компании или организации, които възлагат на външни изпълнители (или планират да го направят) своите дейности, свързани с кетъринга

Управлението на кетъринг услугите може да доведе до големи затруднения

Вътрешните Ви клиенти (служители, студенти, пациенти, лица, пребиваващи в домове за възрастни хора) не са удовлетворени от качеството на кетъринга? Изисква ли се от Вас да подобрите кетъринг услугите? Синдикатите или представителите на работниците и служителите оплакват ли се? Настоящият Ви кетъринг партньор не е ли в състояние да отговори на Вашите изисквания и тези на вътрешните Ви клиенти?

Затруднявате ли се да трансформирате тези изисквания и въпроси в обективни и измерими изисквания? Бихте ли искали да се интегрират тези елементи във Вашия съществуващ договор за кетъринг?

Или точно поставяте начало на нов търг за кетъринг услуги, но не знаете откъде да започнете?

Как да се премахне пропастта между очаквания и опит?

Стъпка 1: За да подобрите връзката между очакванията и доставените услуги, можете:

 • Да определите нуждите и желанията на клиента. Да погледнете по-всеобхватно на нещата, за да разберете към какво се стремят вътрешните Ви клиенти. Това може да е свързано със здравето, лоялната търговия, органичната биохрана, местния сорсинг, отпадъците и т.н. Едно добро проучване може да бъде отправна точка за набавяне на тази информация. Когато е приложимо, се погрижете да включите синдикатите в този процес.
 • Направете същото, но не толкова формално, с най-важните заинтересовани страни, като тези, предоставящи услуги на учрежденията, лица, отговорни за изпълнението на договори, за снабдяването, директори. Уверете се, че сте разбрали също какви са приоритети им.
 • Вземете под внимание приоритетите на организацията си. Ако компанията Ви е фокусирана в голяма степен върху устойчивостта, това трябва да се отрази и в избора Ви на доставчици и кетъринг услугите, които се предлагат в обектите Ви.
 • Съберете информация от други източници или се поинтересувайте от други кетъринг среди, за да почерпите опит от добрите (или лошите) примери

Стъпка 2: След като установите какво искате, започнете да дефинирате нуждите си по обективен начин.

 • Съставете добър документ със спецификации, който взема под внимание предишните елементи
 • Опитайте се да бъде обективни и да определите измерими критерии (нива на услуги)
 • Проведете дискусии с компанията си за кетъринг, за да се постигне ангажираност относно тези нива на обслужване (ето защо го наричаме Споразумение за ниво на обслужване или СНО)

Стъпка 3: След като постигнете споразумение с кетъринг компанията, се уверете, че наблюдавате нейната работа за срока на договора.

 • Уговорете схемите за гарантиране на качеството, които следят работата и оценяват спазването на Вашето СНО
 • Оценете работата обективно и въведете процедури за преглед, така че СНО и схемата за мониторинг да се адаптират към променящите се нужди и ситуации

Споразумения за ниво на обслужване (СНО) в общественото хранене

NSF Euro Consultants е развила уникален и иновативен подход, който цели да помага на всички участници и да ги мотивира да оптимизират и поддържат

 • Качеството на предлаганата храна
 • Качеството на обслужване

В края на краищата, здравословната и безопасна храна не може да оправдае лошото обслужване.

И двете оси са обединени в един 360-градусов подход, като се вземат предвид нуждите и очакванията на всички заинтересовани страни ― от потребителя до най-висшето ръководство.

Един по-добър отговор от страна на кетъринг компанията спрямо тези нужди и изисквания е ключов елемент, за да са успешни предлаганите от Вас услуги и за да можете да осигурявате на своите вътрешни клиенти удовлетвореност и здраве.

Основната ни цел е да гарантираме, че е създадена и се поддържа ползотворна връзката между всички участници. Помагаме на клиентите си и техните доставчици, като насърчаваме истинско партньорство, което ще доведе до разработването и прилагането на добавена стойност и иновативни услуги.

Чрез прилагане на подхода СНО на NSF Euro Consultants, Вие…

 • ще подобрите удовлетвореността на потребителите,
 • ще намалите оплакванията относно качеството на храните или услугите,
 • ще подобрите качеството на храната и ще се погрижите тя да отговаря на нуждите и желанията на клиента,
 • ще оцените и подобрите въздействието върху здравето на клиентите Ви,
 • ще гарантирате, че доставчиците на кетъринг услуги спазват договорните спецификации,
 • ще подобрите имиджа на марката Ви, тъй като ще полагате по-големи грижи за хората си,
 • ще оптимизирате процеса на снабдяването при кетърниг услугите
 • ще се погрижите да изберете правилния кетъринг партньор съобразно нуждите Ви.

Свържете се с един от нашите експерти

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене