Вашето обслужване „на едно гише“
за подобряване
на организацията ви.

Финансиране на вашите проекти

Повече от 15 години NSF Euro Consultants поддържа взаимоотношения с донори на проекти, сред които Европейската комисия и Световната банка – в рамките на своите дейности по подпомагане на развитието.
В същото време компанията си сътрудничи с ключови участници в търговията на дребно, кетъринга и хранителната промишленост от 1990 г. насам.

Благодарение на своето всеобхватно познаване и на двата сектора, групата е добила голям опит в търсенето на институционално финансиране за участници в частния пазар.

За малко повече от 15 години NSF Euro Consultants стана експерт в тези области и се позиционира като пълноправен партньор на своите клиенти.

  • Установяване на нуждите на частни организации
  • Познаване на специфичните изисквания на спонсорите на проекта
  • Гарантиране, че частните проекти отговарят на очакванията на спонсорите на проекта

От 2015 г. NSF Euro Consultants и Белгийската академия на банкерите (BBA) са в стратегическо партньорство

BBA работи в банковата система, финансовия и застрахователен сектор в Белгия и в международен план. Тя акцентира върху три бизнес направления: одит и консултации, обучение и развитие на частния сектор.

„Партньорството укрепва подхода обслужване „на едно гише“ на групата NSF Euro Consultants, като осигурява на финансовия сектор умения и експертен опит, по-специално за дейностите на групата в областта на институционалното финансиране на компании от частния сектор.“ Жан – Жак Адам (Jean-Jacques Adam), главен изпълнителен директор, NSF-ECG

„Благодарение на подкрепата на ECG, BBA ще засили своите технически и административни проучвания и организацията на управлението на проекти и ще ускори растежа си.“ Андре Тайман (André Taymans), председател на Съвета на директорите, BBA.

За повече информация

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене