Actie!

NSF Euro Consultants Tunisia werd eind mei officieel opgericht en is nu operationeel. Het jonge managementteam is er druk bezig nu de verhuis naar de nieuwe gebouwen achter de rug is.