De slag om de voedingspictogrammen

 In Retail

Terwijl er op Europees niveau niet tot een consensus inzake voedingspictogrammen gekomen kan worden, heeft Frankrijk een belangrijke stap genomen door het debat te verleggen naar de belangrijkste betrokkene: de consument.

In Frankrijk voorziet de wet op de gezondheid van 26 januari 2016 dat er een informatiesysteem voor voedingsproducten op basis van een voedingsgrafiek gehanteerd wordt zodat de consument beter geïnformeerd wordt. De voedingsindustrie vecht nu al hardnekkig dat systeem aan en er worden ellenlange debatten over gevoerd – ook al is dit systeem niet verplicht. Ondertussen zal het Ministerie van Gezondheid tussen nu en het einde van het jaar vier verschillende systemen voor voedingsinformatie op productverpakking in de winkel testen om daaruit één te kiezen dat voor verpakkingen zal aanbevolen (niet verplicht) worden. Een test die zowat 1,6 miljoen euro zal kosten, toch niet niks…

Er staan vier methodes om de informatie te noteren tegenover elkaar – van eenvoudig tot heel complex. Vijftig winkels (uit de ketens die zich vrijwillig meldden, met uitzondering van franchisewinkels) worden door het lot aangeduid en uitgekozen om aan de test deel te nemen. Elk systeem (van de vier) wordt in tien verkooppunten getest. De resterende tien winkels dienen als ‘getuigenstaal’. De test loopt over tien weken. Hypermarkten werden uiteindelijk voor het experiment uit het protocol geschrapt: er moesten teveel producten van stickers voorzien en teveel ‘winkelkarren’ geregistreerd worden. De test is dus beperkt tot supermarkten en hard discounters. Het is zelfs niet uitgesloten dat er een maximale verkoopoppervlakte vastgelegd wordt om zo toch nog de interventiekosten wat te drukken.

In de winkelrekken zijn vier tot zes productcategorieën bij de test betrokken (yoghurt en melkdesserten, verse traiteurproducten, conservengerechten, verpakte broodproducten en ontbijtkoeken, ontbijtgranen en granenkoeken, frisdrank zonder alcohol).

Het onderzoek wil nagaan wat de impact van de verschillende informatiemethodes is op het vullen van de winkelkar, en de mogelijke invloed op het al dan niet kopen van producten. De productcategorieën werden zo gekozen dat ze een heterogeen nutritioneel aanbod voorzien zodat beter geïnformeerde consumenten mogelijk nieuwe keuzes kunnen maken.

Het woord is dus nu aan de consumenten. De toekomst zal uitwijzen als hun verwachtingen overeenstemmen met de aanbevelingen van industrie en overheid …

Wij houden u op de hoogte.

Recent Posts

Leave a Comment

Begin te typen en druk op Enter om te zoeken