Kwantitatief onderzoek

Doel: inzichten verzamelen bij een representatieve staal van uw doelgroep(en)

Methodologie: Wij zoeken voor elke vraag de gepaste methodologie (online vragenlijst, telefonische interviews, face2face bevragingen…)

Voor:  Marktonderzoekers, marketing afdelingen in bedrijven en instituten, productontwikkelaars,…

Cijfermatig inzicht

Zoekt u antwoorden op vragen als:

 • Hoeveel klanten zijn tevreden over onze service?
 • Hoeveel jongeren zouden geïnteresseerd zijn om mijn product te kopen?
 • Hoeveel vrouwen zijn bekend met mijn merk?
 • Hoe groot was de impact van mijn laatste promotionele actie?

Dan kan kwantitatief onderzoek u het gewenste cijfermatige inzicht bieden. Deze manier van onderzoek laat toe om een groot aantal respondenten te ondervragen en levert zo statistisch betrouwbare informatie op.

Voor elke onderzoeksvraag de juiste methodiek

Tijdens een diepgaande briefing stellen we samen met u uw onderzoeksvraag scherp. Dit garandeert een effectief onderzoeksopzet.

NSF Euro Consultants beschikt over een ruime waaier aan kwantitatieve onderzoeksmethodes:

 • Persoonlijke interviews (op locatie, thuis, op het werk,…)
 • Telefonische interviews
 • Interviews op straat
 • Online vragenlijst
 • Schriftelijke vragenlijst te versturen per post
 • Mistery shopping
 • Installatie van (tablet) kiosken
 • Vragenlijst op basis van QR-codes

Daarnaast beschikken we over:

 • Uitstekende survey software (Snap Survey Software) 
 • Een grote database van respondenten
 • Een internationaal netwerk van interviewers
 • De skills en tools voor veldwerk planning en organisatie
 • Gespecialiseerde infrastructuur (observatiezalen)

Laat ons u helpen

Contacteer ons en laat ons samen uw vraag bekijken. NSF Euro Consultants kan voor u:

 • Uw onderzoeksvraag grondig analyseren en u de juiste methodologie adviseren (opzet van het onderzoeksdesign, grootte van de steekproef, recrutering van de respondenten)
 • De data verzamelen volgens één van onze methodieken
 • De gegevens statistisch verwerken
 • De gegevens interpreteren en u de juiste Facts & Figures bezorgen. We begeleiden u om deze inzichten om te zitten in doelgerichte acties
Neem contact op met een van onze experts

Begin te typen en druk op Enter om te zoeken