Uw one-stopshop
voor een beter rendement
in uw organisatie.

Optimalisatie van uw projecten

  • Haalbaarheid van uw project.
  • Commercieel potentieel van uw project.
  • Projectkwaliteit (impact, doeltreffendheid, duurzaam, enz.).
  • Positionering van uw project ten opzichte van de concurrentie (Benchmarking)..
  • Klantentevredenheid.
  • De kwaliteit van uw Human Resources via operationele opleidingen en concrete, interactieve praktijktoepassingen.
  • Implementatie en beheer van projecten, zowel lokaal, nationaal als internationaal.
  • Enz.

Cases stories

delice-danone_euro-consultants-group

Implementatie en beheer van een Tunesisch project

NSF Euro Consultants heeft het kwaliteits-/hygiëneteam van Délice-Danone Tunesië opgeleid. Hoe beheer je een trainingsruimte (comfortfactor, ruimte, geluid, lichtinval), leerstijlen, geheugenopbouw, de 8 intelligentiepunten, manieren van denken, crisisbeheer in de opleidingsruimte, groepsmanagement. Tijdens de sessies werden al deze technieken toegepast op de best practices in de voedingsindustrie. De Délice-Danonegroep beschikt nu over een waaier van interne opleidingen en betrouwbare indicatoren om opleidingen te evalueren.

Implementatie en beheer van een Europees project

Het project ‘Better Training for Safer Food’ van de Europese Commissie wil tussen 2009 en 2015 een Europees opleidingsprogramma opzetten in verband met de wetgeving voor voeding en dierenvoeders, de wetgeving met betrekking tot gezondheid en welzijn van dieren en de wetgeving op planten en granen. Binnen dit kader werd NSF Euro Consultants belast met de organisatie van vormingssessies over voedselveiligheid voor meer dan 3000 Europese en niet-Europese inspecteurs. Deze opleidingen zorgen ervoor dat de objectieve controlesystemen op een eenvormige en doeltreffende manier in de lidstaten toegepast worden. Dat biedt de bedrijven uit de voedingssector de garantie dat er op gelijk niveau geconcurreerd kan worden. Sommige opleidingsprogramma’s geven het personeel van niet-lidstaten uitleg over de Europese invoereisen en de controles die ze moeten (laten) uitvoeren voordat hun goederen naar de gemeenschapsmarkt uitgevoerd kunnen worden.

BTSF_euro-consultants-group
tec_euro-consultants-group

Tevredenheidsanalyse bij de TEC-reizigers (Wallonië-België)

TEC, overheidsbedrijf belast met het openbaar vervoer in Wallonië, besliste in 2014 om de oude valideringtoestellen en papieren abonnementen te vervangen door digitale kaarten en kaartlezers. Dit testproject, TEC IT EASY, heeft één hoofddoel : het leven van de klant vergemakkelijken.
NSF Euro Consultants verzamelde en analyseerde tijdens de 10 testmaanden via een onlinevragenlijst de mening van de gebruikers van de nieuwe kaart. Dit onderzoek, met rechtstreekse feedback en suggesties van de gebruikers, heeft ervoor gezorgd dat dit testproject geoptimaliseerd werd. Weldra start het zijn finale fase waarbij het over het hele TEC-netwerk uitgerold wordt.

Doeltreffendheid en duurzaamheid van een Wit-Russisch project en wat is zijn impact?

NSF Euro Consultants heeft een lopende opdracht in het raamcontract « FWC COM 2011 » van de Europese Commissie goed afgerond. Het permanente programma PAA 2009 “Ondersteuning voor kwaliteitsinfrastructuren van de Wit-Russische Republiek – Food Safety” moest een halftijdse evaluatie krijgen. Onze taak: doeltreffendheid, duurzaamheid en impact van het programma bepalen en daarvan de rapporten voorbereiden en finaliseren ter afronding van de opdracht.

bielorussie_euro-consultants-group
frites_euro-consultants-group

Het commerciële potentieel van een project onderzoeken

Een wereldproducent van voorgebakken frieten wou het commerciële potentieel voor een nieuw type frieten op de traditionele frituurmarkt in België onderzoeken. NSF Euro Consultants en zijn Franse partner CHD Expert hebben dit in twee fases onderzocht. In het eerste stadium werd een pure kwaliteitsmeting uitgevoerd waarbij een dertigtal frituureigenaars ondervraagd werden. Deze enquête liet de verschillende standpunten van de frietspecialisten zien inzake hun keuze en bereiding van frieten. In een tweede stadium moest het geobserveerde gedrag gekwantificeerd en in statistieken gegoten worden. Daarvoor gingen meer dan 10 NSF Euro Consultants auditeurs met een ruime voedingskennis, langs bij meer dan 300 frituren. Met dit reuzenberoepspanel kon er aan de hand van multivariate, statistische analyses een volledige mapping gemaakt worden van de verschillende profielen binnen de professionele frituurwereld. Finaal leverde deze studie een beeld van het commerciële potentieel voor dit nieuwe frietconcept.

Begin te typen en druk op Enter om te zoeken