Service Level Agreements (SLA) in foodservice en catering

Doel: kwaliteitsverbetering in foodservice en catering

Methode: installeren van een 360° SLA aanpak

Bedoeld voor: iedereen die de cateringdiensten uitbesteedt of dat van plan is

Cateringdiensten beheren kan ernstige kopzorgen meebrengen

Is uw interne klant (werknemer, student, patient of resident) ontevreden over de kwaliteit van de voedingsdiensten? Wil u de kwaliteit van de cateringdiensten verbeteren? Klagen de vakbonden? Is uw huidige cateringpartner niet in staat om te voldoen aan de noden van uw interne klanten?

Krijgt u deze noden en vragen moeilijk vertaald naar objectieve en meetbare kwaliteitseisen? Zou u deze elementen graag integreren in uw bestaande cateringovereenkomst?

Of bent u eenvoudigweg een nieuwe offerte-aanvraag of aanbesteding aan het opstellen, maar weet u niet goed waar te beginnen?

Hoe verklein je het verschil tussen de verwachtingen en de werkelijke beleving?

Stap 1 : om de overeenkomst tussen verwachtingen en geleverde diensten te bevorderen, kan je

 • De noden en aspiraties van de consument in kaart brengen. Kijk verder dan énkel de voedingswaren. Ga ook na wat je interne klant bezighoudt. Dit kan te maken hebben met gezondheid, eerlijke handel, organische voeding, bio voeding, lokale economie, afval en veel meer. Een uitekiende enquête kan een startpunt zijn om die informatie te verzamelen. Waar van toepassing betrek je hier ook best de vakbonden bij.
 • Doe hetzelfde, maar misschien informeler, met de belangrijkste stakeholders zoals de facilitaire dienst, de contractbeheerder, aankoopdienst en het management van uw organisatie. Zorg ervoor dat je ook hùn prioriteiten op het vlak van catering en voedingsdiensten kent.
 • Hou rekening met de waarden van uw organisatie. Als je bedrijf een sterke focus legt op duurzaamheid, dan moet dit zich ook weerspiegelen in de leverancierskeuze en de cateringdiensten die worden aangeboden binnen uw organisatie.
 • Ga eens een kijkje nemen in andere cateringomgevingen om jezelf te inspireren aan de hand van goede (of slechte) voorbeelden

Stap 2 : eenmaal je weet wat je wil kan je dit gaan vertalen naar concrete en objectieve eisen.

 • Stel een goed lastenboek op (specificatiedocument) waarin de bovenstaande elementen worden besproken
 • Tracht objectief te zijn in het definiëren van meetbare criteria (service levels)
 • Ga rond de tafel zitten met uw cateringpartner, en zorg dat hij akkoord gaat met het behalen van deze service levels (daarom heet het ook een Service Level Agreement of SLA)

Stap 3 : eens je een akkoord hebt bereikt met je cateringpartner moet je er ook voor zorgen dat de afspraken worden gerespecteerd tijdens de volledige duur van het contract.

 • Maak afspraken over een kwaliteitscontroleprogramma waarbij de prestaties worden gemonitord an de toepassing van de gemaakte afspraken in de SLA worden geëvalueerd.
 • Zorg dat je de performantie objectief evalueert, en installeer herzieningsprocedures zodat de SLA en het opvolgingsprogramma zich kan aanpassen aan wijzigende noden en situaties.

Service Level Agreements (SLA’s) in foodservice en catering

NSF Euro Consultants ontwikkelde een unieke en innovatieve aanpak met het oog op de begeleiding en mobilisatie van alle actoren in de optimalisatie en de borging van

 • De kwaliteit van de aangeboden voeding
 • De kwaliteit van de dienstverlening

Want zeg nu zélf, gezonde en veilige voeding gaan teniet als de beleving tegenvalt.

Beide aspecten worden samengebracht in een 360° aanpak waarbij rekening gehouden wordt met de noden en verwachtingen van alle stakeholders, van de consument tot het topmanagement.

Een beter antwoord van de catering partner op die verwachtingen is een sleutelelement om te leiden naar succesvolle facilitaire dienstverlening en het tevreden stellen – en gezond houden – van uw interne klanten.

Het is onze doelstelling om ervoor te zorgen dat er een win-win relatie wordt gecreëerd en onderhouden tussen alle spelers. We helpen onze klanten en hun leveranciers om een echt partnership te creëren en te onderhouden dat uitmondt in het ontwikkelen en implementeren van innovatieve diensten met toegevoegde waarde.

Door de NSF Euro Consultants SLA aanpak toe te passen

 • verbetert de klanttevredenheid
 • heeft u minder klachten met betrekking tot de kwaliteit van voeding of diensten
 • verbetert de kwaliteit van het aanbod en komt deze beter overeen met de noden en wensen van de consument
 • bent u in staat om de impact op de gezondheid van de consument te meten en te verbeteren
 • garandeert u dat de cateraar de contractuele bepalingen beter respecteert
 • verbetert u uw imago als werkgever omdat u beter zorg draagt voor uw mensen
 • optimalisert u het inkoopproces voor cateringdiensten
 • maakt u tot slot een meer onderbouwde en objectieve keuze voor een catering partner

Neem contact op met een van onze experts

Begin te typen en druk op Enter om te zoeken