Uw one-stopshop
voor een beter rendement
in uw organisatie.

Samenwerken met projectfinanciers

NSF Euro Consultants staat in een dertigtal landen in voor een brede waaier van activiteiten binnen ontwikkelingssamenwerking in opdracht van belangrijke projectfinanciers. Het NSF Euro Consultants team van backstopping en projectverantwoordelijken kan, bij het ontwikkelen en technisch begeleiden van projecten, terugvallen op de expertise van topniveau van onze interne specialisten (veeartsen, landbouwingenieurs, doctor in de geneeskunde, …).

Onze activiteiten op het vlak van kwaliteit en voeding

Versterken van de institutionele capaciteit met betrekking tot sanitaire en fytosanitaire maatregelen (SPS)

 • Ondersteuning van de bevoegde autoriteiten inzake veiligheid binnen de voedselketen.
 • Opstellen van wetteksten en regelgeving in verband met voedselveiligheid.
 • Opleiding van inspecteurs in de wetgeving over voeding, traceerbaarheid, RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed – alarmsysteem dat problemen met voedingsproducten binnen de EU signaleert), dierenvoeding, nutritionele gegevens & etikettering, chemische en biologische veiligheid, voedingshygiëne.
 • Advies voor het organiseren van officiële controles.

Ondersteuning van kwaliteitsinfrastructuren en organismes die het naleven van de wet/norm controleren

 • Ondersteuning van regelgevende organismen en bij het opstellen van normen
 • Ondersteuning van accrediteringsorganismen
 • Ondersteuning van organismen die de normtoepassing controleren : laboratoria en inspectie (ISO 17025, ISO 17020)
 • Metrologie

Implementatie van beheersystemen

Opleiding, advies, onderzoek, implementatie, coaching, audits (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Quality Security Environment System)

Implementatie van beheersystemen voor voedselveiligheid

Opleiding, advies, implementatie, coaching, controle, audits (HACCP, best hygiene practices, ISO 22000, IFS, BRC, traceerbaarheid)

Expertise en advies voor landbouw

 • Expertise en advies voor landbouwproductie, teelten, fokken, aquacultuur en visserij
 • Gespecialiseerd advies voor dadelproductie
 • Ondersteuning voor coöperatieven en verenigingen
 • Onderzoek van aanvoerlijnen

Hulp bij de ontwikkeling van projecten die voedselonafhankelijkheid ondersteunen

Hulp bij de ontwikkeling van de voedingsindustrie (ook voor KMO’s)

 • Diagnose en plannen om organisaties te upgraden
 • Onderzoek van aanvoerlijnen en ontwikkeling van waardencontroles
 • Studie voor een strategische positionering
 • Marktstudie
 • Haalbaarheidsstudie
 • Activiteitenplanning
 • Organisatie van productiesystemen
 • Implementatie van upgradingsacties en industriële ontwikkeling
 • Technische ondersteuning op het vlak van organisatie, personeel, administratie en financiën.

Cases stories

ecg b21

Opleiding van inspecteurs in voedselveiligheid binnen het Europese programma ‘Better Training for Safer Food’

NSF Euro Consultants bekleedt sinds 2009 een sleutelfunctie binnen het kader van het EU-programma ‘Better Training for Safer Food’ waarmee de Europese Commissie een Europese opleidingsstrategie wil opzetten voor de wetgeving rond voeding en voeders, de reglementering rond dierengezondheid en –welzijn en de fytosanitaire regelgeving. NSF Euro Consultants is belast met de organisatie van de opleidingssessies over voedselveiligheid voor meer dan 3000 Europese en niet-Europese inspecteurs. Deze opleidingen moeten ervoor zorgen dat de controlesystemen tussen de lidstaten eenvormig, doeltreffend en objectief werken zodat bedrijven uit de voedingssector op gelijke voet met elkaar kunnen concurreren. Bepaalde opleidingsprogramma’s zijn ook bestemd voor personeel van niet-EU-lidstaten: hierin worden de EU-voorwaarden en verplichte controles op goederen die naar EU-grondgebied uitgevoerd worden, verduidelijkt.

Opleiding en technische ondersteuning voor operatoren in de dadelteelt in oases in Marokko

Marokko kreeg een budget toegekend in het kader van de « Millenium Challenge Account » om economische groei te bevorderen. Het fruitboomproject gefinancierd binnen het MCA-Marokko-programma, voorziet de ontwikkeling van aangepaste fruitbomen met een grote oogst. NSF Euro Consultants leverde de expertise om de resultaten en duurzaamheid van de dadelteelt (dadelpalmen) op verschillende niveaus te verbeteren. Dit gebeurde op het terrein door een interventie-unit en synergieën op te zetten met als gemeenschappelijke deler: bijstand, technische ondersteuning, directe omkadering, organisatie, opleiding, advies en de nodige kennis om alle opgezette acties binnen de weerhouden perimeters (palmplantages) te laten slagen.

dattiers-euro-consultants-group
kazakhstan-euro-consultants-group

Samenwerkingsakkoord voor voedselveiligheid en toegang tot de OMC-WTO Kazakhstan

NSF Euro Consultants ondersteunde het Kazakhstaanse Ministerie voor Gezondheid bij de ontwikkeling van een Nationaal Plan voor voedselcontrole, harmonisatie van de normeringen, uitwerking van regelgeving en versterking van laboratoriadiensten. De Wereldbank financierde hiervoor tussen 2010 en 2012 ongeveer 1000 man/dagen expertise.

Studie naar opportuniteiten voor 5 industrietakken (verpakking, maniok, fruitverwerking, cement- en metaalnijverheid) en overzichtsstudie van de industrie in RDC

Dankzij een financiering door de Wereldbank kon NSF Euro Consultants 5 industrietakken onderzoeken (verpakking, maniok, fruitverwerking, cement- en metaalnijverheid) en ook een overzichtsstudie van de industrie maken voor het Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises Publiques en République Démocratique du Congo. Deze studies moesten het potentieel van deze industrietakken analyseren.

congo-euro-consultants-group

Begin te typen en druk op Enter om te zoeken