EC op de Retail Society

 In Bedrijfsnieuws

Op 25 februari nodigde Gondola zowat 200 CEO’s, marketingdirecteurs, producenten en andere spelers van de grootdistributie uit om te peilen hoe gezond de sector is en wat de economische perspectieven, verwachtingen en uitdagingen zijn. Er waren vier sprekers met naam, waaronder Dominique Michel, CEO van COMEOS, Jean Eylenbosch, de nieuwe voorzitter van FEVIA, Jean-Jacques Van den Heede, consultant bij NIELSEN, en twee economisten van de Nationale Bank van België.

De distributiesector is de grootste werkgever in België en van zijn toekomst hangen zowat 400 000 mensen af. Volgens de NBB kondigt 2016 zich aan als een gunstig jaar met een lichte economische groei (+1,4%) en waarin consumenten opnieuw vertrouwen winnen. Maar de winst van de sector daalde (1,53%) in 2015. De markt is niet alleen verzadigd maar ondergaat ook veranderingen met de snelle opkomst van e-commerce. Hoe moet men zich aanpassen als men weet dat 30% van alle aankopen online gebeuren, en de internetverkoop een gestadige groei van 15% per jaar kent?

In het vierde trimester 2015 heeft 75% van de Belgische bevolking ouder dan 15 jaar voor een totale waarde van 2.17 miljard euro online aankopen gedaan. Er werden in het totaal voor 22.35 miljoen online gekocht met een gemiddeld bedrag van 97 euro per aankoop… Een ander gevolg van de internetverkoop is de verschuiving van de aankopen: meer dan 2 miljard euro wordt buiten België uitgegeven, over de grens in Frankrijk of Nederland. De loonkost in Nederland ligt 20% lager wat onmiddellijk in de prijs te merken valt…

De conclusie is simpel: de retailers moeten zich aan deze evolutie aanpassen als ze hun marktaandeel willen behouden. Er is ook goed nieuws : de sector trekt de duurzame kaart met 80% minder plastic zakken sinds 1993, wat een besparing van 4560 ton betekent. En ze ondersteunen ook de volksgezondheid: op drie jaar tijd ging het zoutgehalte in de voeding met 10% naar omlaag. En ook verspilling wordt tegengegaan: ieder jaar worden duizenden producten naar de voedselbanken doorgesluisd.

Recent Posts

Leave a Comment

Begin te typen en druk op Enter om te zoeken