Euro Consultants Group en Belgian Bankers Academy sluiten een strategisch partnership

 In Bedrijfsnieuws

ECG is een specialist in het upgraden van de kwaliteit binnen organisaties (management consulting). De groep is voornamelijk actief in de voedingssector en voedingsindustrie. BBA geeft ondersteuning aan de bank-, verzekerings- en financiële sector op nationaal en internationaal niveau.  De BBA-activiteiten zijn geconcentreerd rond drie grote pijlers : audit & consultancy, opleiding en economische ontwikkeling in de privésector.

“Met dit partnership versterkt ECG zijn ONE STOP SHOP-karakter: de competenties en expertise op het financiële vlak worden verbreed, vooral in de activiteiten van de groep die zich richten op institutionele financiering voor de privésector”, aldus Jean-Jacques Adam, ECG-voorzitter, “Met de steun van ECG versterkt BBA zijn technische en administratieve structuur  in zijn zoektocht naar projecten en het beheer ervan. Daardoor kunnen we onze activiteiten sneller ontwikkelen”, beaamt André Taymans, voorzitter van de beheerraad van BBA.

Sabine Laruelle, Institutional Vice President  bij ECG, wordt vicevoorzitter van de beheerraad van BBA. Frédéric Lernoux, Afgevaardigd Bestuurder van BBA, vervoegt ECG als Strategy & Business development Vice President.

Belgian Bankers Academy (BBA) is een vereniging zonder winstoogmerk van Belgisch recht die ondersteuning biedt aan de financiële sector, de bank-  en verzekeringssector, met inbegrip van de Belgische en internationale sector voor microfinanciering.


 

BBA werd in 1997 door de Vereniging van Belgische Banken (nu Febelfin) opgericht om de integratie van internationale activiteiten te vergemakkelijken.

BBA werkt met een permanente structuur die operationeel geleid wordt door Afgevaardigd Bestuurder  Frédéric LERNOUX, en met meer dan 300 nationale en internationale experten die met hun specifieke competenties de nodige ondersteuning aan projecten  bieden. De expertisekwaliteit en -diversiteit die BBA kan inzetten, laat toe technische offertes in te dienen met een grote toegevoegde waarde die beantwoorden aan de specifieke verwachtingen van de vrager. Daarnaast gebruikt BBA zijn expertise om (financiële) tools uit te rollen die de oprichting, groei en het beheer van kleine en middelgrote bedrijven (« financing the missing middle »)  vergemakkelijkt.

De BBA-activiteiten  zijn in drie takken op te delen:

Audit en Consultancy

BBA zorgt voor een ontwikkelingsdynamiek in financiële diensten door steun aan (centrale) banken, financiële instellingen en opleidingsinstituten. Zijn activiteit concentreert zich vooral op het leveren van diensten en advies in financiële activiteiten en producten,  en het verlenen van pedagogische en technische assistentie bij de ontwikkeling en verspreiding van trainingsprogramma’s.

Opleidingen
BBA implementeert methodes die steunen op denkprocessen en veranderende, gestructureerde handelingen zodat er proactief gereageerd wordt op nieuwe uitdagingen in de financiële industrie, veranderende omgevingsfactoren en de evolutie in nieuwe producten.

We onderscheiden vier grote invalshoeken:

  • traditionele seminaries
  • workshops
  • simulaties van bankomgeving
  • academische programma’s.

Enkele jaren geleden startte BBA met een reeks academische cursussen om professionelen uit de banksector de kans te geven op de hoogte te blijven van de snelle evolutie in hun sector. Deze cursussen worden ontwikkeld en uitgerold in samenwerking met Europese universiteiten en economische hogescholen zodat er ook officiële diploma’s uitgereikt  kunnen worden. De cursussen lopen over anderhalf tot twee jaar en worden door academici en ervaren professionelen uit de banksector gegeven.

Naargelang de vraag van de klant kan BBA instaan voor ofwel een opleiding, of consultancy diensten of een combinatie van beide.

Banksimulaties
BBA heeft  op internationaal niveau een stevige reputatie opgebouwd wat betreft de ontwikkeling en praktische uitwerking van computersimulaties die gebruikt worden bij actieve opleidingen in de bancaire en financiële wereld. Deze programma’s combineren conceptuele opleidingen met praktische oefeningen binnen een virtuele, economische omgeving zodat concepten en simulaties van de dagelijkse praktijk hand in hand gaan.

De laatste jaren heeft BBA vier bank- en een bedrijfssimulaties ontwikkeld die permanent geüpdatet worden:

  • Beheer van creditrisico’s (CredSim en CredStrat)
  • Beginselen van Financieel Bankbeheer (BankSim)
  • Rendabiliteitsbeheer van een bankagentschap (BranchSim)
  • Bedrijfsbeheer (ComSim)

Meer informatie over BBA vindt u op de website: www.bbacademy.be

 

Recent Posts

Leave a Comment

Begin te typen en druk op Enter om te zoeken