IFS Global Market

 In Bedrijfsnieuws

Het Global Food Safety Initiative (GFSI) werd in 2000 opgericht en groepeert alle spelers in de voedingsverwerking en -distributie op wereldniveau met de bedoeling de normeringen voor voedselveiligheid te uniformiseren en te verspreiden.

De organisatie werkt voor de erkenning van standaards/certificeringsnormen met een gemeenschappelijk platform, dat internationaal erkend is en dat certificeringen door derden toelaat. Deze certificaten worden omschreven als de minimumeisen voor voedingsverwerkers die hun klanten/partners willen aantonen dat zij de veiligheid van hun producten bewaken.

Voor kleine ondernemingen is het dikwijls om diverse redenen moeilijk om een certificering te behalen: tekort aan mensen en financiële middelen, tijdsgebrek, teveel eisen, te lange termijn om een certificering te behalen…

Daarom ontwikkelde de werkgroep GFSI Global Markets de normering IFS Global Market Food als leidraad voor kleine en middelgrote ondernemingen voor een continu verbeteringsproces van hun systemen die de voedselveiligheid beheren.

Euro Consultants Group heeft vanaf de start actief aan dit programma meegewerkt en is een IFS-partner geworden voor:

  • Voorbereidende ondersteuning voor een IFS Global Market Food-beoordeling door middel van opleidingen, audits en advies aan KMO’s die een certificering op het oog hebben.
  • De beoordeling van IFS Global Market Food.

Eerste IFS-audit in Frankrijk

Op vraag van ECOCERT zal Grégory Wikart, IFS auditeur bij Diagal – ons Frans filiaal – één van de eerste audits voor een IFS Global Market-certificering in Frankrijk uitvoeren.

Eerste seminarie in Bulgarije

IFS Academy Bulgaria heeft officieel zijn deuren geopend! Het eerste seminarie IFS FOOD versie 6 vond plaats op 15 mei in Sofia in aanwezigheid van afgevaardigden van de grootdistributie, industrie, certificeringsbureaus en heel wat consultants.

Recent Posts

Leave a Comment

Begin te typen en druk op Enter om te zoeken