INCO en nutritionele waarden

 In Retail

Verplicht vanaf 13 december 2016

De Europese verordening in verband met voedingsinformatie voor consumenten, die in 2011 gepubliceerd werd, is sinds 13 december 2014 grotendeels van kracht. Voor bepaalde onderdelen werd er een overgangstermijn voorzien. De verordening handelt over al dan niet voorverpakte voeding die in kantines, restaurants, traiteurs, verstogen in hypermarkten en supermarkten, … aangeboden wordt.

Wat werd er op 13 december 2014 verplicht ?

Er zijn 14 verplichtingen – grotendeels overgenomen uit bestaande wetten – met volgende wijzigingen:

  • leesbaarheid en grootte van het lettertype,
  • opgave van allergenen (op basis van een lijst van de 14 voornaamste substanties die allergieën of intoleranties kunnen veroorzaken),
  • opgave van de oorsprong van het voedingsproduct en/of de grondstoffen,
  • duidelijkheid van de verstrekte gegevens.

Welke bijkomende verplichtingen gelden er vanaf 13 december 2016 ?

Voedingswaarden

De verordening preciseert onder welke vorm (tabel, lineair,…), volgens welke rangorde (waar moet Omega 3 vermeld worden) en regels (afrondingen, toleranties) de voedingswaarden vermeld moeten worden. Ze groepeert energetische waarden, hoeveelheid vetstoffen, verzadigde vetten, koolhydraten, suikers, eiwitten en zout, en eventueel vitaminen en mineralen. Deze moeten – op enkele uitzonderingen – na, vanaf 13 december 2016, verplicht

op alle voorverpakte voedingswaren vermeld staan.

Tot wie moet ik mij richten?

EC controleert al meer dan 10 jaar de etiketten van voedingsproducten. Daarbij verifiëren we de claims en allergenen maar we zorgen er ook voor dat de wetgeving inzake voedingswaarden nageleefd wordt. We beschikken hiervoor over topexpertise zowel op het vlak van competenties (seniorexperten) als werkmiddelen (EasyEtiket Software) en over een erkend labo, BELAC, (scheikundige analyses) wat voor een goede overdracht van informatie zorgt. EC kan u ook helpen met strategisch advies, specifieke studies, etc. om te zien hoe u zich in regel moet stellen met de nieuwe wetgeving.

Wacht niet langer

Er rest ons nog 6 maanden voor de wetgeving van kracht wordt. Na 13 december riskeert u boetes en/of het van de markt moeten halen van producten die niet voldoen…

Vraag een controle van de bestaande situatie, advies, een offerte of wat u maar wenst… aan de EC-afdeling “Specification & Labelling”, via Fabien Delaite of Claude Biéva: f.delaite@euroconsultants.be  c.bieva@euroconsultants.be

 

Referentie: Verordening (EU) 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (officieel verslag van de Europese Unie van 22/11/2011)

Recent Posts

Leave a Comment

Begin te typen en druk op Enter om te zoeken