Nieuwe BTSF- overeenkomst

 In Bedrijfsnieuws

Euro Consultants kreeg onlangs het beheer van een nieuw project toevertrouwd in het kader van het initiatief BTSF (Better Training for Safer Food), een project dat de organisatie inhoudt van opleidingen in audits van kunststofrecyclageprocessen. Voor de uitvoering van de overeenkomst zal ons team samenwerken met Polymer Comply Europe (PCE).

Doel van de opleiding is inzicht te verwerven in verscheidene aspecten die zijn verbonden aan de beheersing van het kunststofrecyclageproces en aan de verschillende vergunningen die nodig zijn, de beste praktijken voor de audits te verspreiden en na te gaan of de uitvoeringsnormen coherent zijn binnen de Unie.

Deze opleiding richt zich hoofdzakelijk tot de bevoegde instantie die instaat voor de controle van de recyclagebedrijven (met inbegrip van de personen die belast zijn met de opstelling van de controleplannen), alsook tot de voedselinspecteurs, inspecteurs van materialen die te maken hebben met voeding en inspecteurs van recyclagelocaties die betrokken zullen worden bij het werk op het terrein. Ook richt ze zich tot een aantal gebruikers die zich lager in de keten bevinden.

Tussen januari 2016 en de lente 2017 zullen 6 sessies worden georganiseerd in Londen, Milaan en Wenen.

Recent Posts

Leave a Comment

Begin te typen en druk op Enter om te zoeken