Ontmoeting tussen Alexander de Croo, Transtec en ECG

 In Bedrijfsnieuws

Op onze vraag hadden wij op 27 januari een ontmoeting met vicepremier Alexander de Croo die bevoegd is voor Ontwikkelingssamenwerking.

Aanwezigen waren: Jean-Jacques Adam en Sabine Laruelle (ECG), Frédéric Lernoux (BBA), Marie Astrid Corbisier en Philippe Chabot (Transtec). Doel van de vergadering : vaststellingen en voorstellen formuleren om de privésector beter in de Belgische strategieën voor ontwikkelingssamenwerking te integreren.

Want de ervaring leert dat de Belgische spelers op niveau van multilaterale en Europese hulp dikwijls een veel te bescheiden plaats innemen in vergelijking met hun buren.

Enkele recente BTC-initiatieven zorgden er wel al voor dat de aanwezigheid van de Belgische openbare expertise versterkt werd en beter in de kijker kwam. Ook voor NGO’s zijn er heel wat punctuele en sectorale initiatieven/platformen die goed werken. Maar we stellen vast dat de contacten met de privésector (productie- en dienstenbedrijven, consultants, studiebureaus, enz. ) nog altijd heel schroomvol, voorzichtig en gereserveerd verlopen.

En dat terwijl Minister de Croo’s algemene strategische nota gaat voor een assertievere visie op de soorten samenwerking tussen publiek en privé, een samenwerking die beter aansluit op de nieuwe maatschappelijke vraagstukken en de diverse stakeholders (post-Busan agenda, duurzame ontwikkelingsdoelstellingen – SDG, enz.). De vergadering was bijzonder interessant; de vicepremier luisterde aandachtig en wil de situatie verbeteren. Wij houden verder contact met zijn medewerkers.

Recent Posts

Leave a Comment

Begin te typen en druk op Enter om te zoeken