QMS op het 20ste colloquium ICT & gezondheidszorg

 In Bedrijfsnieuws

Op 26 mei was QMS met de Snap Survey Software aanwezig op het Colloquium« “ICT & Gezondheidszorg” in de Montil in Affligem. QMS had er een stand op de beursvloer en sponsorde 2 lezingen over de automatisatie en het belang van tevredenheidsmeting in de ziekenhuiswereld.

Hoe het indicatorenbeleid verbeteren en tegelijkertijd besparen op mankracht?
Jef Coenen, Q & S consultant, zelfstandige

Beroepsorganisatie Vlaamse vereniging van verpleegkundigen spoedgevallenzorg (VVVS) organiseert zijn eigen benchmarkonderzoek voor spoedgevallenzorg
Geert Berden, hoofdverpleegkundige St.-Trudoziekenhuis, Sint Truiden

U vindt alle informatie over dit colloquium op deze link www.isvcongres.be

Waarom Snap Survey in de ziekenhuissector?
Snap Survey Software wordt door een veertigtal ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen in Nederland, Vlaanderen en Brussel ingezet om de tevredenheid van patiënten te meten en om kwaliteitsindicatoren in het kader van het Vlaamse Indicatorenproject te verzamelen. Daarnaast wordt Snap ook gebruikt voor het opvolgen van revalidatietrajecten en voor het digitaliseren van medische vragenlijsten of interne auditchecklists.

Momenteel loopt er samen met de VVVS (Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallen) een pilootproject om de spoedgevallentevredenheid in kaart te brengen en te benchmarken. De ziekenhuizen die vandaag hieraan deelnemen, zijn onder meer het UZ Gent, AZ Damiaan Oostende, AZ Turnhout, St.-Trudo Ziekenhuis, Heilig Hart-Ziekenhuis Lier, AZ Sint-Niklaas en er lopen nog gesprekken met een 7-tal andere ziekenhuizen.

Samen met een kwaliteitsexpert in de ziekenhuissector werd een basisset van 12 meetinstrumenten voor de ziekenhuizen ontwikkeld. Ontdek hoe u beter en efficiënter kwaliteit in uw ziekenhuis kan meten via de projectwebsite http://pt3.nl/

Recent Posts

Leave a Comment

Begin te typen en druk op Enter om te zoeken