Pomagamy rosnąć

Grupa NSF Euro Consultants oferuje kompleksowe usługi w zakresie zwiększania wydajności w przedsiębiorstwie (doradztwo w zakresie zarządzania). Na każdym etapie prac rozwojowych i optymalizacyjnych, np. zapewniania jakości, produkcji, B+R, usług posprzedażowych, marketingu itp., działa ona jako w pełni zintegrowany partner na wszystkich płaszczyznach.
Grupa ta, jak przystało na zewnętrzny podmiot konsultingowy, oferuje nieograniczony dostęp do wiedzy specjalistycznej, wsparcia operacyjnego i technicznego oraz ma możliwość przejęcia kontroli nad firmą klienta na szczeblu operacyjnym.

W ramach działalności jako „zewnętrzny podmiot konsultingowy” nasza firma korzysta z różnych metod badawczych (audytów, analiz, badań i monitoringu) w celu znalezienia najwłaściwszych rozwiązań. (doradztwo, coaching, mentoring, wsparcie).

Dzięki „wsparciu operacyjnemu” grupa angażuje się na poziomie prowadzonej działalności. Grupa NSF Euro Consultants pomaga, kierując działaniami na szczeblu operacyjnym, zarówno podczas procesów implementacyjnych, jak i reorganizacyjnych.

Główny obszar działalności grupy NSF Euro Consultants obejmuje branżę usług spożywczych (catering, hotelarstwo, turystykę i sprzedaż detaliczną) oraz przemysł spożywczy, gdzie jest w stanie zwiększyć korzyści płynące z danego projektu i zwiększyć jego wydajność.

Dzięki naszym metodom, kompetencjom i przede wszystkim entuzjazmowi możemy pomagać naszym klientom uzyskiwać lepsze wyniki w przyszłości!

Wpisz hasło wyszukiwania i wciśnij Enter