IFS Global Market

Inicjatywa GFSI (Global Food Safety Initiative) została wprowadzona w 2000 r., jednocząc wszystkie podmioty odpowiedzialne za transformację i dystrybucję żywności w celu realizacji jednego celu: [...]