NSF Kanada

 • Główna siedziba: Quebec (Kanada)
 • Rok założenia: 2001
 • Rynek: Kanada
 • Główny przedmiot działalności: zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w branży spożywczej
 • Wizerunek: pionier systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem
 • Referencje: Bonduelle, MarVini, La Bourgeoise, Lassonde, Marie Morin, Alleghanys,…

NSF Canada specjalizuje się w zarządzaniu bezpieczeństwem i jakością żywności w branży spożywczej i rolno-przemysłowej

 • Firmy przetwarzające żywność
 • Hotele i restauracje
 • Sprzedawcy detaliczni
 • Firmy oferujące przestrzeń magazynową
 • Firmy pakujące
 • Sprzedawcy detaliczni żywności
 • Firmy przetwarzające surowiec
 • Instytuty (edukacyjne, związki, organy certyfikacyjne, instytuty rządowe…)

NSF Canada to:

 • ponad 50 klientów z certyfikatem GFSI oraz kilka procesów certyfikacyjnych w toku,
 • ponad 15 000 osób przeszkolonych w Quebec,
 • wiedza specjalistyczna ok. 100 ekspertów na całym świecie,
 • jeden kontroler normy GFSI oraz jeden członek technicznej grupy roboczej GFSI,
 • ośrodek szkoleniowy autoryzowany przez Commission des partenaires du marché du travail (komisję ds. zatrudnienia w Quebec),
 • organizacja, która otrzymała autoryzację ministerstwa rolnictwa, rybołówstwa i żywności w Quebec (MAPAQ) za program szkoleniowy „Higiena i bezpieczeństwo żywności”,
 • i wiele więcej…

Firma NSF Canada oferuje następujące usługi:

Szkolenia
 • HACCP/PASA
 • ISO 9000-14 000-22000
 • GFSI (FSSC 22000, SQF 2000, IFS, BRC)
 • BPH, BPF, OHSAS.
 • PGQ
 • Opakowania AIB
 • Audyty wewnętrzne
 • Higiena i bezpieczeństwo żywności
 • Zapewnianie bezpieczeństwa żywności podczas prac konserwacyjnych
 • Prowadzenie audytów jakości w ramach SMQ
 • Wykorzystanie i znaczenie normy ISO 14001 w ekozarządzaniu
 • Dobre praktyki higieniczne podczas przechowywania i transportu
 • Identyfikowalność
 • Ustalanie cyklu życia produktu
 • Zagrożenia chemiczne związane z żywnością
 • Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwach przetwórstwa żywności
 • GFSI i jej zastosowania
 • Zarządzanie systemem automatyki
Doradztwo
 • Oferując doradztwo podczas wdrażania, utrzymywania i aktualizowania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, NSF Canada pomaga wielu firmom we wdrażaniu standardów umożliwiających uzyskiwanie certyfikatów i świadectw o zgodności z przepisami, takich jak HACCP/PASA, ISO 9000-14 000-22000, GFSI (FSSC 22000, SQF 2000, IFS, BRC), BPH, BPF, OHSAS, PGQ, Non GMO, BIO, sprawiedliwy handel, Halal, higiena żywności, produkty naturalne, bez alergenów (bez orzechów, bez glutenu itp.), inne certyfikaty przystosowane do produktów klienta (gleba, zarezerwowane oznaczenie itp.) , opakowania AIB i inne standardy opakowań.
 • Doradztwo w zakresie organizacji, strategii i zarządzania
 • Doradztwo w zakresie innowacyjności i rozwoju
 • Doradztwo w zakresie dietetyki
Audyty
 • Audyt GAP (analiza GAP)
 • Audyt suchego rozruchu
 • Audyt wewnętrzny
 • Audyt dostawcy
 • Audyt strony drugiej
 • Audyt infrastruktury
 • Audyt automatyki
 • Audyt analityki
 • Audyt kontroli powierzchni
 • Audyt higieny
 • Audyt konkurencyjności
 • Audyt próbek
Wsparcie techniczne
 • Pomoc w zakresie pozyskiwania subwencji (do 75% za nasze usługi wdrażania tych systemów).
 • Pomoc we wdrażaniu systemu automatyki (HACCP) oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zakończony uzyskaniem certyfikatu.
 • Pomoc w zakresie rozpatrywania reklamacji polegająca na prowadzeniu czynności sprawdzających i pobieraniu próbek w przypadku podejrzeń zatruć pokarmowych; zewnętrzna pomoc w celu zarządzania reklamacjami i pomoc w zakresie powiadamiania władz.
 • Wsparcie w zakresie rutynowych działań detalicznych (zarządzanie siecią, udostępnianie wiedzy na potrzeby planu kontroli zdrowotnej klienta, doradztwo w zakresie wdrażania lub kontynuowania projektu certyfikacyjnego, inspekcje sklepów, audyty dostawców, opracowywanie deklaracji zakresu, udzielanie wskazówek).

Wpisz hasło wyszukiwania i wciśnij Enter