Europejscy producenci i eksporterzy, których dotyczą nowe przepisy zdrowotne w Stanach Zjednoczonych

 In Food industry, Foodservice, Retail

Ustawa o modernizacji bezpieczeństwa żywności (Food Safety Modernisation Act, FSMA) amerykańskiej agencji ds. żywności i leków (Food and Drug Administration, FDA) podpisana 4 stycznia 2011 r. wchodzi w życie we wrześniu 2016 r., a jej harmonogram obejmuje 2 lata w zależności od sektora i wielkości przedsiębiorstw.

Ustawa ta odnosi się do amerykańskich i importowanych artykułów spożywczych (zarówno żywności, jak i paszy). Wymagania są zbliżone do wersji GFSI, obejmujących odpowiedzialność za ocenę zdolności dostawców w zakresie zapewniania zgodności z wymogami zdrowotnymi i dotyczącymi ryzyka w oszustw w branży spożywczej — podobnie jak standard BRC w wersji 7 (choć różnice formalne mogą nadmiernie komplikować tę kwestię).

Ustawa ta ma bezpośrednie konsekwencje dla amerykańskich importerów, którzy teraz są nie tylko odpowiedzialni za swoich dostawców, ale również przewoźników, którzy muszą teraz udowodnić, że towar transportowany jest w czystych i bezpiecznych warunkach.

Wskutek tego managerowie ds. jakości w przedsiębiorstwach na całym świecie pragnących eksportować do Stanów Zjednoczonych mają teraz dodatkowe obowiązki. Już nie wystarczy, że okażą swoje certyfikaty BRC, ISO, GFSI itp. Zwłaszcza że FDA nie będzie akceptować żadnych certyfikatów wydanych przez zewnętrzne ograny certyfikacyjne.

Recent Posts

Leave a Comment

Wpisz hasło wyszukiwania i wciśnij Enter