Grupa NSF Euro Consultants nawiązuje współpracę z IFS

 In Company News, Food industry

Grupa NSF Euro Consultants otrzymała od IFS (International Featured Standards) zlecenie do zrealizowania w każdym kraju, w którym prowadzi działalność.

Grupa została zaangażowana:

  • Jako dostawca usług szkoleniowych dla IFS Academy. Grupa organizuje szkolenia skierowane m.in. do managerów ds. kontroli jakości w branży przetwórstwa spożywczego, audytorów, organów certyfikacyjnych i konsultantów.
  • Jako dostawca usług oceny dla FS Global Market Food, w ramach czego Grupa odpowiedzialna jest za prowadzenie ocen i pełnienie funkcji konsultanta i zapewnianie wsparcia (audyty, szkolenia, pomoc operacyjna) dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Czym jest IFS?

IFS GMBH to międzynarodowe przedsiębiorstwo stanowiące własność trzech związków dystrybutorów: FCE (Francja), HDE (Niemcy) i CONAD (Włochy).

Firma IFS odpowiedzialna jest za zarządzanie wspólnymi standardami opracowywanymi przez sektor handlu detalicznego dla dostawców żywności. Kilka przykładów wspomnianych standardów: IFS Food Store, IFS Food, IFS PACsecure, IFS Broker, IFS GM Food itd.

Grupa NSF Euro Consultants jest zaangażowana w tę inicjatywę IFS już od wielu lat i odegrała zasadniczą rolę w stworzeniu standardu IFS Global Market Food — uznawanego na całym świecie standardu dla MŚP.

Recommended Posts

Leave a Comment

Wpisz hasło wyszukiwania i wciśnij Enter