IFS Global Market

 In Company News, Food industry, Retail

Inicjatywa GFSI (Global Food Safety Initiative) została wprowadzona w 2000 r., jednocząc wszystkie podmioty odpowiedzialne za transformację i dystrybucję żywności w celu realizacji jednego celu: opracowania i opublikowania wspólnych standardów dotyczących bezpieczeństwa żywności.

Nasza organizacja udostępnia wspólną platformę, gdzie mogą zostać ustanowione standardy/normy dla danego sektora, które następnie uznawane są na całym świecie, co umożliwia przyznanie certyfikatów przez organizacje zewnętrzne. Te certyfikaty stanowią podstawowe kryteria dla przetwórców żywności, którzy chcą przedstawić środki kontroli w zakresie bezpieczeństwa swoich produktów klientom/partnerom.

Dla mniejszych firm zdobycie certyfikatu jest często ciężkim zadaniem z wielu powodów: brak zasobów ludzkich lub finansowych, brak czasu, zbyt liczne wymogi, duże opóźnienia przed otrzymaniem certyfikatu…

Aby rozwiązać ten problem, grupa robocza GFSI Global Markets opracowała standard IFS Global Market Food, który prowadzi małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) przez proces ustawicznej poprawy systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Grupa Euro Consultants Group jest czynnie zaangażowana w realizację tego programu od momentu jego powstania, a aktualnie nawiązała współpracę z IFS w zakresie:

  • Wsparcia MŚP przed oceną IFS Global Market Food za pośrednictwem kursów szkoleniowych, audytów i konsultacji z MŚP chcącymi otrzymać ten certyfikat.
  • Oceny IFS Global Market Food

Pierwszy audyt IFS we Francji

Na żądanie ECOCERT Grégory Wikart, audytor IFC dla Diagal (naszej francuskiej filii), przeprowadzi jeden z pierwszych audytów we Francji zgodny ze standardem IFS Global Market.

Pierwsze seminarium w Bułgarii

Akademia IFS Academy Bulgaria oficjalnie rozpoczęła działalność! Pierwsze seminarium IFS FOOD v.6 odbyło się w Sofii 15 maja. Uczestniczyli w nim przedstawiciele sektora handlu detalicznego na dużą skalę, sektora produkcyjnego, organów certyfikacyjnych i liczni konsultanci.

 

Recommended Posts

Leave a Comment

Wpisz hasło wyszukiwania i wciśnij Enter