NSF International poszerza ofertę usług technicznych w Europie — przejęcie G+S Laboratory

 In Company News, Food industry

Przejęcie tego niemieckiego laboratorium z certyfikatem ISO/IEC 17025 wzmocni naszą ofertę w zakresie usług testowania wody i usług naukowych związanych z żywnością

ANN ARBOR, stan Michigan, Stany Zjednoczone i RHEDA-WIEDENBRÜCK, Niemcy — NSF International, niezależna globalna organizacja publiczna działająca na polu BHP, opracowująca standardy oraz testująca i certyfikująca produkty dla branży spożywczej, wody, suplementów diety oraz farmaceutycznej sfinalizowała przejęcie firmy G+S Laboratory z siedzibą w niemieckim mieście Rheda-Wiedenbrück.

To przejęcie jest ostatnią z kilku operacji strategicznych mających na celu wzmocnić ofertę  NSF International w zakresie usług związanych z bezpieczeństwem żywności i wody w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA). W 2015 r. przedsiębiorstwo NSF przejęło firmę Erdmann Analytics również z siedzibą w mieście Rheda-Wiedenbrück. W kolejnym roku NSF nabyło grupę Euro Consultants Group (ECG) z siedzibą w belgijskim Wavre. Te przejęcia wzmacniają ofertę NSF International w zakresie usług konsultingowych i technicznych oraz stanowią dopełnienie jej globalnej sieci laboratoriów wspierającej programy NSF International, które pomagają chronić i poprawiać bezpieczeństwo żywności, wody, leków, suplementów diety i środowiska.

G+S Laboratory to laboratorium z certyfikatem ISO/IEC 17025 prowadzące badania żywności i wody oraz oferujące szeroką gamę badań, w tym badanie składu chemicznego żywności, badania mikrobiologiczne żywności oraz analizę wody pitnej. G+S Laboratory zostało założone w 2006 r. w wyniku fuzji przedsiębiorstw Chemical Analytical Laboratory (założonego w 1980 r.) oraz G+S Laboratory for Bacteriology and Food Hygiene (założonego w 1994 r.). W 2012 r. G+S Laboratory przejęło Analytical Laboratory for Chemical and Microbiological Studies (ALCuM).

Oferowane usługi:

  • Badanie składu chemicznego żywności — analiza wartości odżywczych, sprawdzanie wartości kalorycznej, sprawdzanie składników / parametrów jakości oraz wykrywanie skażeń / substancji niepożądanych
  • Badania mikrobiologiczne żywności — liczba tlenowców, bakterie kwasu mlekowego, gronkowce, Pseudomonas, Listeria,drożdże i grzyby, enterobakterie, bakterie coli, coli, enterokoki i salmonella
  • Testy wody pitnej i butelkowanej — testy bakteryjne ( coli,bakterlie coli, Clostridium perfringens, enterokoki, Legionella) oraz badania chemiczne (amon, arszenik, ołów, antymon)
  • Inne oferowane badania to m.in. wykrywanie norowirusów i histologia

„G+S Laboratory odgrywa ważną rolę w strategii NSF International mającej na celu udostępnienie oferty klientom korzystającym z usług badawczych w Niemczech i całej Europie”, wyjaśnia dr Thomas Wilke, Dyrektor Zarządzający NSF Erdmann Analytics w Niemczech. „To przejęcie pozwoli nam dalej usprawniać i rozszerzać naszą ofertę usług w zakresie badań żywności i wody”.

Oprócz zarządzania firmą NSF Erdmann Analytics Dr Wilke będzie również odpowiedzialny za nadzorowanie działań G+S Laboratory. G+S Laboratory zatrudnia ponad 40 osób z doświadczeniem w branży chemicznej, inżynierii chemicznej, histologii, mikrobiologii oraz technologii żywności.

„Celem NSF International jest ochrona zdrowia publicznego na całym świecie, czego potwierdzenie stanowią nieustanne inwestycje w Niemczech”, tłumaczy Kevan P. Lawlor, Prezes oraz Dyrektor Generalny NSF International. „Z uwagi na coraz bardziej globalny łańcuch dostaw i nowe przepisy w Europie i Stanach Zjednoczonych oraz inne standardy dotyczące bezpieczeństwa żywności w innych częściach świata globalny zasięg i wiedza specjalistyczna w zakresie badań mają kluczowe znaczenie dla naszych klientów”.

Kilka ostatnich europejskich przejęć przeprowadzonych przez NSF International było również ukierunkowanych na poszerzenie naszej globalnej sieci laboratoriów i usług związanych z bezpieczeństwem żywności.

  • Przejęcie Erdmann Analytics w 2015 r. umożliwiło NSF International poszerzenie oferty w zakresie usług badań analitycznych dla branży spożywczej, wody pitnej, wody ściekowej, suplementów diety i farmaceutycznej. NSF Erdmann Analyticszatrudnia obecnie ponad 170 ekspertów z dziedziny nauki i świadczy usługi badawcze dotyczące szerokiej gamy produktów spożywczych, w tym mięsa, produktów rolnych, pakowanej żywności, soków owocowych, owoców morza, nabiału i karmy dla zwierząt domowych / gospodarskich.
  • Przejęcie Euro Consultants Group (ECG) w 2016 r.poszerzyło usługi i ofertę techniczną NSF International w zakresie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa / jakości żywności, audytów oraz konsultingu. Dziś NSF ECG pomaga firmom i instytucjom opracowywać i wdrażać skuteczne systemy bezpieczeństwa żywności i zarządzania jakością w całym łańcuchu dostaw. Nasze usługi obejmują audyty łańcucha dostaw i bezpieczeństwa produktów spożywczych w handlu detalicznym, szkolenia z zakresu przepisów BHP związanych z żywnością i wymogów prawnych oraz finansowanych projektów konsultingowych dla Europejskiego Urzędu ds. bezpieczeństwa żywności.

Firma NSF International obsługuje klientów w Europie od 1985 r., kiedy to otwarła swoją siedzibę w Brukseli (Belgia). NSF International oferuje wiedzę specjalistyczną i akredytowane usługi we wszystkich sektorach łańcucha dostaw żywności i wody, w tym branży rolniczej, karmy i zdrowia zwierząt, wody butelkowanej, instalacji wody pitnej, produktów rolnych, przetwórczej, dystrybucyjnej, wytwórczej, nabiału, owoców morza oraz handlu detalicznego i restauracyjnej. Usługi w zakresie bezpieczeństwa żywności świadczone przez NSF obejmują pomoc w uzyskaniu certyfikatów w ramach programów Global Food Safety Initiative (GFSI), GLOBALG.A.P. i Tesco NURTURE, zapewnianie sprzętu kateringowego oraz certyfikację związków niespożywczych, atestację i inspekcję HACCP, weryfikację i certyfikację gwarantowanych zalet produktu na etykiecie, badania DNA i badania opakowań na produkty spożywcze oraz certyfikację produktów ekologicznych i wyprodukowanych w okresie przejściowym za pośrednictwem Quality Assurance International (QAI). Globalne usługi NSF International związane z bezpieczeństwem wody obejmują testowanie, certyfikację i prowadzenie audytów odnośnie do podzespołów i środków chemicznych stosowanych w komunalnych instalacjach oczyszczania wody, plastikowych instalacji rurowych, armatury i złączek hydraulicznych, instalacji wodnych i filtrów stosowanych w miejscu użytkowania lub w miejscu doprowadzenia.

NSF International świadczy również fachowe usługi w zakresie szkoleń i audytów oraz usługi konsultingowe strategiczne i techniczne, wspierając zarządzanie łańcuchem dostaw, opracowywanie produktów i procesów, zapewnianie zgodności z przepisami, walkę z oszustwami w branży spożywczej, behawioralne bezpieczeństwo żywności, ocenę ryzyka, kulturę organizacyjną, zindywidualizowane szkolenia oraz zarządzanie kryzysowe.

Więcej informacji na temat globalnych usług żywnościowych NSF International dostępnych jest na stronie NSF poświęconej bezpieczeństwu żywności. Więcej informacji na temat globalnych usług NSF związanych z wodą dostępnych jest na stronieNSF poświęconej wodzie. Więcej informacji na temat NSF Erdmann Analytics dostępnych jest na stronie firmy..

Uwaga od redaktora: Europejskie media mogą skontaktować się z Heather Taylor: htaylor@nsf.org, + 32 2761 7407. Amerykańskie media poszukujące dalszych informacji lub pragnące umówić się na wywiad mogą skontaktować się z Liz Nowland-Margolis: media@nsf.org, +1 734.418.6624.

NSF International jest globalną niezależną organizacją opracowującą standardy oraz testującą i certyfikującą produkty, dla branży spożywczej, wody, nauk zdrowotnych oraz towarów konsumpcyjnych, minimalizując szkodliwe skutki zdrowotne i chroniąc środowisko (nsf.org). Celem firmy NSF założonej w 1944 r. jest ochrona ludzkiego zdrowia i bezpieczeństwa na całym świecie. Przedsiębiorstwo NSF International prowadzące działalność w ponad 165 krajach stanowi centrum współpracy dla Panamerykańskiej Organizacji Zdrowia oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie bezpieczeństwa żywności, jakości wody oraz środowiska wewnątrz budynków.

Recent Posts

Leave a Comment

Wpisz hasło wyszukiwania i wciśnij Enter