Optymalizacja produktów

 • Skład produktów.
 • Wartość odżywcza produktów.
 • Organoleptyczne kryteria produktów.
 • Zarządzanie deklaracjami zakresu i ich zatwierdzanie.
 • Zadowolenie klienta.
 • Niezawodność dostawców i ich produktów.
 • Zgodność produktów z wymogami regulacyjnymi i prawnymi obowiązującymi na rynku lokalnym.
 • Konkurencyjne plasowanie produktu (benchmarking z wykorzystaniem osiągnięć nauki i rozwiązań technologicznych).
  • Dbanie o najwyższą jakość produktu poprzez prowadzenie szkoleń z zakresu:
   • przepisów BHP,
   • wiedzy o rynku i wymogach prawnych obowiązujących w danym sektorze,
   • oceny jakościowej produktu,
   • zarządzania deklaracjami zakresu,
   • projektowania produktów marki własnej,
   • stosowania oprogramowania.

Studia przypadków

senso-evere_euro-consultants-group

Porównywanie konkurencyjności belgijskich produktów (benchmarking)

Firma NSF Euro Consultants od kliku lat prowadzi analizy porównawcze belgijskich produktów dostępnych w sprzedaży detalicznej. Program obejmuje szeroki zakres działań: analiza wyglądu i smaku produktu podczas prób degustacyjnych w Brukselskim Ośrodku Sensorycznym, badania opakowań (czytelność i zrozumiałość informacji), badania składu produktu, analiza cenowo-jakościowa. Podczas trwającego ponad 50 dni projektu przetestowano ponad 330 produktów i zorganizowano ok. 300 paneli z uczestnictwem wielu zawodowych degustatorów.

Ocena bibliograficzna jakości produktów zdrowotnych i suplementów spożywczych spoza Europy

Pięć lat temu firma NSF Euro Consultants rozpoczęła bibliograficzną ocenę jakości niedostępnych na europejskim rynku produktów zdrowotnych i suplementów spożywczych pod kątem wyłonienia kandydatów do nagród Monde Sélection. Do tej pory w ramach tego rozpoczętego w 2009 r. projektu przepracowano 350 dni roboczych, oceniając ponad 1800 produktów.

gelules_euro-consultants-group
INCO_euro-consultants-group

Zgodność belgijskich produktów z nowymi regulacjami INCO 1169/2011

Firma NSF Euro Consultants sprawdziła etykiety (skład, arkusze danych, wydruki próbne) dla różnych marek produktów detalicznych, jednej marki produktów mrożonych i dwóch marek produktów organicznych. Projekt rozpoczął się we wrześniu 2013 r. i zakończył pod koniec 2014 r. wraz z wprowadzeniem w życie przepisów INCO 1169/2011. Wprowadzenie tych przepisów było monitorowane przez 16 technologów żywienia i 1 przełożonego. Na początku tego projektu zatrudniono 7 dodatkowych pracowników. Grupa NSF Euro Consultants zweryfikowała ponad 3000 etykiet.

Ocena produktu na podstawie kryteriów organoleptycznych

Grupa NSF Euro Consultants organizuje w swoich 4 filiach, w Belgii, Francji, Bułgarii i Tunezji, panele degustacyjne. Pomaga to klientom tworzyć produkty spożywcze i niespożywcze i wprowadzać poprawki dzięki zastosowaniu różnych rodzajów testów: testy domowe, panele z 60 degustatorami, panele wprowadzające, badania starzenia itp.

senso-groupe_euro-consultants-group
keendo-k-retail-nsf-euro-consultants

Optymalizacja deklaracji zakresu produktów

Grupa NSF Euro Consultants zdecydowała się nawiązać współpracę z Keendo — twórcą aplikacji K.Retail. Celem tej aplikacji jest zapewnienie dostępu do wszystkich informacji o produkcie z jednego miejsca, oferując jednocześnie bezpieczeństwo, prywatność i możliwość śledzenia danych we wszystkich elementach przepływu pracy. Ta intuicyjna i łatwa w obsłudze aplikacja znacznie ogranicza czas kodowania i zatwierdzania ostatecznej dokumentacji. Ponadto korzystanie z niej nie wymaga uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez osobę trzecią. Możemy poddać badaniom dane klienta odzyskane z każdej innej aplikacji.

Wpisz hasło wyszukiwania i wciśnij Enter