Wojna o piktogramy żywnościowe

 In Food industry, Retail

Choć w Europie w dalszym ciągu brak zgody odnośnie do piktogramów żywnościowych, Francja poczyniła krok naprzód, kierując debatę na najbardziej zainteresowaną stronę — klienta.

We Francji przepisy zdrowotne z 26 stycznia 2016 r. przewidują wprowadzenie graficznego systemu oznaczania opakowań produktów spożywczych, aby poprawić jakość informacji przekazywanych klientom. Choć stosowanie takich oznaczeń nie jest obowiązkowe, przemysłowcy zdecydowanie się mu sprzeciwiają. Jest to również temat zaciętych dyskusji. Dlatego do końca roku Ministerstwo Zdrowia będzie testować w sklepach cztery różne systemy oznaczania opakowań artykułów spożywczych, aby wybrać odpowiednie rozwiązanie, którego użycie na opakowaniach będzie zalecane (ale nie obowiązkowe). Za pośrednictwem badania kosztującego 1,6 mln euro…

Oceniane są cztery systemy — od najprostszego po najbardziej złożony. Do udziału w eksperymencie zostanie losowo wybranych 50 sklepów (z marek, które wyraziły chęć udziału — z wyłączeniem franczyzobiorców). Każdy z czterech systemów znakowania zostanie sprawdzony w dziesięciu punktach sprzedaży — ostatnie dziesięć będzie stanowić próby kontrolne. Przedsięwzięcie to powinno potrwać dziesięć tygodni.

Ostatecznie w zasadach wykluczono hipermarkety: zbyt wiele produktów do oznaczenia i zbyt wiele koszyków do zapisania… Dlatego do testu dopuszczono jedynie supermarkety i dyskonty. Możliwe, że zastosowane zostaną wytyczne ustanawiające maksymalną dopuszczalną powierzchnię, aby jeszcze bardziej „skorygować” koszty interwencji.

Na półkach przetestowanych zostanie od czterech do sześciu kategorii produktów (jogurty i desery mleczne, świeże produkty kateringowe, dania w puszkach, ciasta i pakowane pieczywa, płatki śniadaniowe i ciastka, zimne napoje bezalkoholowe).

Celem badania jest ustalenie wpływu różnych systemów oznakowania na zawartość koszyka i potencjalną rezygnację z zakupu. Kategorie te zostały wybrane, gdyż stanowią część różnorodnej oferty żywnościowej, która może lepiej odzwierciedlać nowe decyzje podejmowane przez lepiej poinformowanych klientów.

Teraz wszystko w ich rękach. Okaże się, czy ich oczekiwania pokrywają się z zaleceniami przemysłowców i władz…

Będziemy informować o dalszych postępach.

Recent Posts

Leave a Comment

Wpisz hasło wyszukiwania i wciśnij Enter