O soluție integrată
pentru îmbunătățirea
organizației dvs.

Cooperarea cu finanțatorii de proiecte

NSF Euro Consultants se ocupă cu o gamă largă de activități în domeniul ajutorului pentru dezvoltare care sunt finanțate de finanțatori importanți de proiecte. Grupul este activ în circa 30 de țări. Când lucrează la proiecte de dezvoltare și asigură îndrumare de natură tehnică, NSF Euro Consultants se poate baza pe specialiștii săi interni (veterinari, ingineri agronomi, medici), pe lângă echipa sa de manageri de proiect și pentru sprijin logistic.

Gama de activități în domeniul agroalimentar și al calității

Extinderea capacității instituționale în măsuri sanitare și fitosanitare (SPS)

 • Sprijinirea autorităților corespunzătoare în privința securității lanțului alimentar.
 • Proiecte de legi și reglementări legate de securitatea alimentară.
 • Formarea inspectorilor în privința legislației referitoare la alimente, trasabilitate, RASFF (Sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje), furaje, informații nutriționale și etichetare, siguranță chimică și biologică, și igienă alimentară.
 • Consultanță privind organizarea auditurilor oficiale.

Sprijinirea infrastructurilor pentru calitate și a autorităților pentru evaluarea conformității

 • Sprijinirea autorităților de reglementare în întocmirea standardelor
 • Sprijinirea organismelor de acreditare
 • Sprijinirea autorităților de evaluare a conformității: laboratoare și inspecție (ISO 17025, ISO 17020)
 • Metrologie

Implementarea sistemelor de management

Formare, consultanță, cercetare, implementare, coaching, audituri (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Quality Security Environment System)

Implementarea sistemelor de management pentru siguranță alimentară

Formare, consultanță, implementare, coaching, inspecție, audituri (HACCP, bune practici în domeniul igienei, ISO 22000, IFS, BRC, trasabilitate)

Competență și consultanță în agricultură

 • Competență și consultanță în producția agricolă, culturi, creșterea animalelor, acvacultură și pescuit
 • Consultanță de specialitate în privința producției de curmale
 • Sprijin pentru cooperative și asociații
 • Studii de sector

Ajutoare de dezvoltare pentru proiecte de nutriție și de suveranitate alimentară

Ajutoare de dezvoltare pentru industrua alimentară (inclusiv IMM-uri)

 • Planuri de diagnostic și de modernizare
 • Studii de sector și dezvoltarea lanțurilor de valoare
 • Studii privind poziționarea strategică
 • Studii de piață
 • Studii de fezabilitate
 • Planificarea activității
 • Managementul sistemelor de produse
 • Implementarea modernizărilor și a dezvoltării industriale
 • Sprijin tehnic pentru resurse umane, management, administrare și finanțe.

Studii de caz

ecg b21

Formare în domeniul siguranței alimentare, în cadrul programului european „O formare mai bună pentru o hrană mai sigură”

În cadrul programului Comisiei Europene „O formare mai bună pentru o hrană mai sigură”, NSF Euro Consultants a jucat un rol principal în formularea unei strategii de formare europene în privința legislației referitoare la alimente și furaje, a legislației privind sănătatea și bunăstarea animalelor și a reglementărilor fitosanitare, încă din anul 2009. NSF Euro Consultants organizează sesiuni de formare privind siguranța alimentară pentru peste 3.000 de inspectori europeni și din afara Europei. Aceste sesiuni de formare trebuie să asigure utilizarea armonizată, eficientă și obiectivă a metodelor de inspecție în statele membre, pentru a permite companiilor din industria alimentară să concureze pe un teren echitabil. Unele dintre programele de formare ajută personalul din afara Europei să înțeleagă condițiile de import impuse de Uniunea Europeană și clarifică care sunt inspecțiile obligatorii ce trebuie efectuate înainte de livrarea bunurilor în Uniunea Europeană.

Formare și asistență tehnică pentru operatori din lanțul de valoare al industriei curmalilor din oazele marocane

Marocul a primit un buget în cadrul „Millenium Challenge Account”, care vizează sporirea creșterii economice. Proiectul livezilor de fructe finanțat în cadrul programului MCA-Maroc asigură dezvoltarea de soiuri de fructe adaptate pentru productivitate. NSF Euro Consultants și-a utilizat competența pentru a îmbunătăți productivitatea și sustenabilitatea în sectorul phoenicicol (curmali) la diferite niveluri ale lanțului de valoare. Rezultatul s-a obținut prin organizarea unităților de intervenție în teren și urmărirea sinergiilor, care au avut drept rezultat asistența tehnică, supravegherea directă, managementul, formarea, consultanța și competențele necesare pentru a duce la bun sfârșit toate acțiunile inițiate în parametrii selectați (livezi de palmieri).

dattiers-euro-consultants-group
kazakhstan-euro-consultants-group

Acord de cooperare cu Kazahstan privind siguranța alimentară și aderarea la OMC

NSF Euro Consultants a sprijinit Ministerul Sănătății din Kazahstan în dezvoltarea unei strategii naționale privind securitatea alimentară, standardele de conformitate, reglementările sanitare și extinderea serviciilor de laborator. Banca Mondială a finanțat cca 1.000 de zile de muncă specializată de persoană între anii 2010 și 2012.

Studii privind oportunitățile de dezvoltare în 5 ramuri industriale (ambalaje, cassava, fructe procesate, ciment, metalurgie) și un studiu privind peisajul industrial în Republica Democrată Congo

Datorită finanțării oferite de Banca Mondială, NSF Euro Consultants a reușit să examineze 5 ramuri industriale (ambalaje, cassava, fructe procesate, ciment, metalurgie) și să schițeze o imagine de ansamblu a peisajului industrial pentru Comitetul director al reformei întreprinderilor publice din Republica Democrată Congo. Aceste studii au fost concepute pentru analizarea dezvoltării potențiale a acestor industrii.

congo-euro-consultants-group

Scrieți și apăsați Enter pentru a căuta